Å øke kvaliteten og mengden av grovfôr er kjempeviktig for bondens økonomi og for norsk selvforsyning. Det er grunnen til at NLR, Yara og Ofotlab setter søkelys på grovfôrproduksjon gjennom Avlingskampen for femte året på rad.

– Grovfôr fortjener større fokus. Det er grunnlaget for landbruk over hele landet og for hvordan vi produserer melk og kjøtt. I tillegg gir det lavere klimagassutslipp med høyere avlinger per dekar. Det samme gjelder for god kvalitet på grovfôret, som gir lavere metanutslipp, sier fagkoordinator grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius. Hun leder juryen for Avlingskampen 2024.

Kvesser stålet i Øst og Vest-Finnmark

Yara og NLR var på fagtur i Finnmark i vinter, og da kom det frem at økte grasavlinger var et stort forbedringsområde på mange gårdsbruk. For å få bedre innsikt i hva som er mulig å produsere av grovfôr i Finnmark, ble det avtalt å kjøre egen Avlingskamp i Finnmark denne sommeren, skriver fagbladet Norsk Landbruk.

Ragnhild Borschenius
– Gjennom Avlingskampen vil vi vise fram dyktige bønder og synliggjøre potensialet for å kunne ta gode avlinger, sier fagkoordinator grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius.

Deltakerne som skal konkurrere, er melkeprodusentene Geir Ove Mannsverk og Vegard Hykkerud i Alta, og Issát Ovllá Varsi og samdrifta Návet Doallu DA i Tana.
– De bøndene vi har plukket ut, er ledestjerner fordi de er flinke, forteller Borchsenius til Norsk Landbruk.

Melkeprodusentene vil bli tett fulgt opp med rådgiving. Borchsenius påpeker at mange grovfôrprodusenter har en del å gå på når det gjelder avlingsregistrering.

– Mange bønder er ikke bevisste på avlingsmengden på de ulike skiftene. Med strategisk arbeid gjennom flere år kan bønder øke avlinga si betraktelig. Det handler om kalking, å snu enga og ha en strategi for dyrking av grovfôret, sier Borchsenius.

Viktig og riktig med økt fokus på grovfôr >

IMG 7349
Melkeprodusent Issát Ovllá Varsi i den enga som skal være med på årets avlingskamp. Foto: Ragnhild Borschenius

Klima og geografi har ikke alt å si

Dette er femte året Avlingskampen på grovfôr arrangeres. Tidligere vinnere har ikke alltid stemt overens med forventningene basert på klima eller geografi. Det er fort gjort å anta at vinneren kommer fra Rogaland eller Østlandet.

I Avlingskampen 2023 vant Ingrid Holm og Tore Kristensen fra Steinkjer med over 1400 fôrenheter melk per dekar. Til sammenligning er den offisielle gjennomsnittsavlingen i Norge under 500 fôrenheter per dekar.

– Gjennom Avlingskampen vil vi vise fram dyktige bønder og synliggjøre potensialet for å kunne ta gode avlinger, uansett hvor i landet du er, sier Borchsenius.

NLR-rådgivere over hele landet gir deg rådene du trenger for å produsere bedre og mer lønnsomt grovfôr >

IMG 4943
Fjorårets vinner, Tore Kristensen på Øvre Lønnum gård på Mære i Trøndelag, og hans NLR-rådgiver, Martin Eriksen. Økt fokus på eng og potensialet i enga er det viktigste ved å i år igjen arrangere en grovfôrkamp. Foto: Ragnhild Borschenius

Avlingskampen 2024

Hvem får mest ut av enga si?