I et normalår er Einar Teslo sjølforsynt med grovfôr til ammekuflokken som teller 20 ammekyr. 2023-sesongen setter bonden på prøve når det kommer til fôrtilgang, men Teslo mener at han kommer i mål. Da han melder seg på NLR Grovfôrstrategi forrige sesong, hadde han som mål å få hjelp til å vurdere riktig slåttetidspunkt og gjødselstrategi.

– Jeg ser på dette som et verktøy for å få svar på det jeg lurer på innen grovfôrdyrking, sier Einar Teslo.

Utfordrende sesong

For Einar Teslo er det viktig at han dyrker grovfôr som passer til ammeku. Det trenger nødvendigvis ikke være det mest energirike fôret, men må inneha det nødvendige hva gjelder næring og mineraler.

– Jeg ønsker meg et tørt fôr som er riktig til ammekua, sier Teslo.

At sesongen utfordret ønsket om høy tørrstoffprosent, er helt sikkert. Det siste grovfôret ble høstet helt mot slutten av oktober – etter at tresking og halmberging var unnagjort. Han kan fortelle at han heldigvis har alt utstyr for fôrberging sjøl.

Tett oppfølging

Å være med på NLR Grovfôrstrategi har gitt Einar Teslo tett oppfølging med NLR-rådgiver. Gjennom seks treffpunkt i løpet av sesongen, diskuteres grovfôrfaglige spørsmål og strategier som kan lede fram til å nå Teslos mål for grovfôrproduksjonen.

– Når vi får tilbake analysesvaret på grovfôrprøvene vi har tatt ut, er det særlig interessant å se på mineralstatusen. Den kan fortelle oss mye om gjødsling, sier Mia Høiseth, rådgiver i NLR.

Hun har akkurat tatt ut tre grovfôrprøver fra representative partier av fôrbeholdningen til Teslo.

Høiseth kan fortelle at grovfôrstrategene i hennes område like gjerne ville kjøre opplegget i grupper, noe hun umiddelbart åpnet opp for.

– Det er svært nyttig å diskutere faglige spørsmål i grupper. Her deles kunnskap og gode erfaringer. I år var det også særlig viktig å ha et samhold når sesongen ble så utfordrende som den ble, sier Høiseth.

3 A7 A2895

Differensiert dyrking

For Einar Teslo har det vært interessant å diskutere differensiert grovfôrdyrking. Han har ønske å videreutvikle konseptet, hvor man tilpasser strategien i grovfôrdyrkinga til skiftenes beskaffenhet og egenskaper. Strategien er for øvrig ikke helt ukjent. For seksten år siden la han igjen et skifte i bladfaks – ei eng som årlig leverer et vesentlig bidrag til fôrbeholdningen.

– Tanken den gangen var å ha et skifte jeg skulle slå tidligere. Enga har levert god avling over år, og den har ikke blitt fornyet, forteller Teslo.

– Dette er virkelig spiskammeret ditt. Du kan ikke fornye den enga når dne er i så god kondisjon, supplerer NLR-rådgiveren. Hun forklarer videre at det imidlertid kan være noe å hente på å endre litt på gjødslingsstrategien for skiftet.

– Det vil være noen kroner å hente på å velge bort den dyreste fullgjødsla 18-3-15 og over på fullgjødsel 22-3-10 ved begge gjødslinger. Næringsstoffmessig kommer vi nær likt ut, sier Høiseth.

IMG 3579
Med utgangspunkt i gårdens ressurser og målsettingene i produksjonen, har Einar Teslo satt opp en strategi sammen med rådgiver i NLR, Mia Høiseth, for å dyrke det grovfôret ammekyrne hans trenger. Foto: M Livenengen

Bestill NLR Grovfôrstrategi nå!