– Her ser vi på gjødsling til økologisk vårhvete, og hvilken strategi vi skal legge opp til for å få hvete av ønsket kvalitet, sier Thomas Brown, rådgiver i NLR. Han har akkurat vært med å så de mange forsøksrutene som utgjør dette forsøksfeltet i Stange i Innlandet.

210 A0014
Samaskin forsoksfelt kort lav
Såmaskin som benyttes til å så forsøk. Foto: Thomas Brown

Verdifull kunnskap

Hvert år gjennomfører NLR over 500 forsøksfelt spredt over hele landet. All kunnskapsproduksjonen som kommer ut av disse forsøksfeltene kommer både rådgiveren og bonden til nytte. Forsøksfeltene gir gode svar på agronomiske tilpasninger hver bonde kan gjøre på sin gård.

– Jeg blir en bedre rådgiver av å jobbe med forsøksfeltene. Her får man gjøre egne erfaringer på hvordan ulike tiltak i dyrkinga spiller inn på avlingsresultatet, sier Brown. Han har ansvaret for forsøksfeltene innenfor korndyrkinga ved NLRs kontor på Hamar.

Og for mange av forsøkene som gjennomføres i NLR er nettopp hensikten å skaffe til veie kunnskap om effekten av ulike tiltak.

3 A7 A8724
Glimt fra forsøksarbeid. Foto: Morten Livenengen
3 A7 A8598
Glimt fra forsøksarbeid. Foto: Morten Livenengen
3 A7 A3250
Glimt fra forsøksarbeid. Foto: Morten Livenengen

– Det skjer stadig noe nytt innen områder som jordarbeiding, såteknikk og plantevern, der det anlegges forsøk for å skaffe fram dokumentasjon på hvordan ulike tiltak slår ut. Riktig gjødsling er et tema der det kontinuerlig er behov for å bygge ny kunnskap i tillegg til det vi allerede vet, sier Kåre Oskar Larsen, direktør i fagavdelingen i NLR.

Han forteller videre at lokale forsøk for utprøving i distriktet alltid har vært NLR sitt pre.

– Markdager og diskusjoner med utgangspunkt i disse lokale forsøkene er gull verdt for bonden, sier Larsen.

Skjermbilde 2024 05 08 kl 09 20 55

Grunnlag for godkjenning av nye sorter

NLR gjennomfører også forsøk til offisiell verdiprøving på oppdrag fra NIBIO innen korn og potet. Disse forsøkene er en del av serien som fører til godkjenning av nye sorter.

– Riktig grunnlag for utvalg av nye sorter er svært viktig for å oppnå avlingsframgang, og ikke minst hindre at det satses stort på sorter som i ettertid har svakheter som gir dyrkerne uønskede utfordringere, sier Kåre Oskar Larsen.