– Det er for mange ulykker i landbruket. Og det er alt for mange dødsulykker. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Vi skal gjøre det sammen, sier Geir Pollestad, landbruks- og matminister. Sammen med 13 aktører i landbruket (se faktaboks) ble intensjonsavtale om null ulykker i landbruket signert 8. april.

– Dødstallene skal og må ned! Nå skal vi se hva vi kan gjøre sammen, og ikke peke på hvem skulle gjort noe i etterkant, sier Pollestad.

Skjermbilde 2024 04 08 kl 15 34 00
Anders Nordlund, styremedlem i NLR, signerer intensjonsavtalen mens Geir Pollestad, landbruks- og matminister, sikrer at papirene ikke blir tatt av vinden. Foto: Morten Livenengen

Intensjonsavtale om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reinsdriftsnæringa

"Skal bare"

Anne Jacinta Hansen er HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving og forteller at bondeyrket er risikofylt, og særlig i arbeid med storfe. Hennes viktigste råd til bonden er å stresse ned og ikke gjøre ting uten å ha tenkt seg om.

– 70 prosent av ulykkene skyldes “skal bare”. Og særlig i arbeid med håndtering av dyr er det viktig å ha tenkt gjennom risikomomenter, sier Hansen.

Hun høster anerkjennende nikk fra storfebonde Lars Halvor Stokstad Oserud. Han har selv måttet hoppe på krykker etter å ha blitt sparket av ei kvige.

– Heldigvis var det ikke ei kjempealvorlig ulykke, men en påminnelse om hvor viktig det er å være skjerpet. Det er når man er sliten man gjør dumme ting, forteller han.

Skjermbilde 2024 04 08 kl 15 38 53
Anne J. Hansen, HMS-rådgiver i NLR, sier at mange ulykker skyldes at bonden bare skal gjøre noe, uten helt å ha tenkt gjennom konsekvensene. Storfebonde Lars Halvor Stokstad Oserud (t.v.) kjenner seg igjen i beskrivelsene rådgiveren gir. Her sammen med Geir Pollestad, landbruks- og matminister. Foto: Morten Livenengen

Viktig samarbeid

– NLR skal utgjøre en forskjell, og vi jobber daglig for å utgjøre en forskjell for den norske bonden, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving.

Han forteller videre at det allerede er et godt samarbeid om bondens helse, miljø og sikkerhet i næringa, men at det gjennom fokuset på nullvisjonsavtalen skal bli ennå bedre.

– I år er det 30 år siden Landbrukets HMS ble startet opp. Vi skal også i framtida jobbe for et godt samarbeid til bondens beste, sier Arnes.

Skjermbilde 2024 04 08 kl 15 42 42
Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR (blå jakke), forteller om det viktige samarbeidet på tvers av aktører - til bondens beste. Foto: Morten Livenengen