Anders Ragnvald Nordlund, Vormsund i Akershus, og Hildegunn Espe, Ullensvang i Vestland ble valgt til styremedlemmer i for to år.

Sverre Lang-Ree, Stange i Innlandet, Olinn Herikstad, Bjerkreim i Rogaland, og Trond Bjørkås, Mosjøen i Nordland, ble valgt som styremedlemmer for ett år.

Paul Edvard Vittersø, Larvik i Vestfold, Ann Mari Bjørnøy, Fjørtoft i Møre og Romsdal, og Olav Galtvik, Frosta i Trøndelag, ble valgt som varamedlemmer til styret

Einar Hjortnæs, Asker i Akershus, ble valgt som ordfører for årsmøtet og Margrete Nøkleby, Stange i Innlandet, ble valgt som varaordfører.

Mari Aker, Åsmund Langeland og Maud Grøtta er ansattvalgte styremedlemmer, med Arne Nøkland, Øyvind Akselsen og Anders Eggen som varamedlemmer.

Styret 16 9
Styret i NLR består av (fra venstre): Arnstein Røyneberg (leder) Sverre Lang-Ree, Wenche Snildalsli Vuttudal (nestleder), Olinn Herikstad, Hildegunn Espe, Trond Bjørkås, Maud Grøtta (ansattvalgt) og Åsmund Langeland (ansattvalgt). Anders Ragnvald Nordlund og Mari Aker (ansattvalgt) er også styremedlemmer.

Valgkomité

Årsmøtet valgte disse til valgkomite: Bjarte Myren, Høyanger i Vestland (leder), Kristina Hegge, Biri i Innlandet (nestleder), Harald Kavli, Snåsa i Trøndelag, Ellinor Ann Skaret, Meløy i Nordland, Audun Meland, Eiken i Agder, og Ragnhild Nærstad, Lier i Buskerud.

Anne Berit Myborstad, Elnesvågen i Møre og Romsdal, Agnete Hansen, Pasvik i Finnmark, og Lars Halvard Wetterstad, Hvittingfoss i Buskerud, ble valgt til varamedlemmer i valgkomiteen.