Etter en vanskelig 2023 sesong, er det mange som opplever at tilgangen til settepoteter er begrenset, og kanskje er usikker på hva slags kvalitet de har på både innkjøpte og egne settepoteter.

God kvalitet på settepoteter er kanskje det tiltaket som er anbefalt mest i potetproduksjonen. Mange problemer kan unngås ved bruk av rene, sertifiserte settepoteter. Tiltak mot smitteproblematikken som mange i dag sliter med vil alltid inkludere rene settepoteter sammen med andre tiltak. Både knollsmitte og oppformering av jordboene skadegjørere kan reduseres betydelig ved god kontroll på settepotetene. Heldigvis kan de fleste problemene med smitte fra knoll avdekkes, og det kan gjøres en vurdering om settepotetene er brukbare for god avling og lønnsomhet. Her kan NLR Settepotetsjekken være til stor hjelp.

Rådgiver hjelper deg

NLR Settepotetsjekken gir en vurdering av flere sykdommer og problemer i settepotetene, blant annet sølvskurv og annen skallproblematikk som kan gi utsortering på kvalitet, og tørre og bløte råter som i tillegg kan gi problemer med spiring. Problemer som ikke er direkte knyttet til smitte blir også vurdert, slik som mekaniske skader, misformede knoller og indre defekter. Her er det det mye å hente hvis du er usikker på kvaliteten mellom partier av settepoteter.

Ta kontakt med din lokale rådgiver hvis du har spørsmål rundt settepotetproblematikk, eller ønsker uavhengig settepotetsjekk. Vi bistår så godt vi kan.