TINE og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har i dag signert en intensjonsavtale om å utrede grunnlaget og mulighetene for et tettere samarbeid fremover. Samarbeidet skal skje hvor NLR og Tine har komplementære tjenester, og hvor det er mulighet for å bedre tilbudet til norske bønder.

– Markedet og omverdenen stiller stadig høyere krav til bonden og produktene fra landbruket, samtidig som kompleksiteten og krav til lønnsomhet også øker i gårdsdrifta. Dermed trenger bonden i enda større grad rådgiving og kompetanse av høy kvalitet, levert på en effektiv måte. Da er det naturlig at våre to organisasjoner ser på om og hvordan vi kan samarbeide til bondens beste, sier Mari Stenersen, direktør i TINE Rådgiving.

– Det ligger et stort uforløst verdiskapingspotensial i vekslingen mellom husdyrrommet og agronomi. Norsk landbruk trenger å ta ut denne verdiskapingen. Et tettere samarbeid mellom TINE og NLR er en forutsetning for å få til det på en effektiv måte, sier Bjarne Holm, direktør i NLR.

Bjarne mari 16 9 2
– Våre eiere krever og forventer at vi evaluerer om det er mulig å levere en totalt sett bedre og mer effektiv kunnskapsutvikling og rådgiving, til bondens beste, sier Bjarne Holm, direktør i NLR, og Mari Stenersen, direktør i TINE Rådgiving. (Foto: Jan Ferstad)

Både TINE og NLR har som mål å gi størst mulig verdiskaping for bonden gjennom kunnskapsutvikling, formidling og rådgiving tilpasset bondens behov. Både TINE og NLR sine eiere forventer god, effektiv og målrettet rådgiving. Matproduksjon over hele landet, samt økt selvforsyning, er sentralt for å stå sterkt i møte med framtiden.

– Den beste beredskapen vi kan ha er en høyest mulig løpende matproduksjon over hele landet, der vi produserer mat på de naturgitte og lokale ressursene vi har tilgjengelig, sier Stenersen og Holm.

Våre eiere krever og forventer at vi evaluerer om det er mulig å levere en totalt sett bedre og mer effektiv kunnskapsutvikling og rådgiving, til bondens beste, avslutter de to direktørene.

Bjarne Mari inne red
Bjarne Holm, direktør i NLR, og Mari Stenersen, direktør i TINE Rådgiving, undertegner intensjonsavtalen. (Foto: Jan Ferstad)

Intensjonsavtalen ble signert på melkebruket til Odd-Einar Hjortnæs i Asker. Han er både TINE-medlem og NLR-medlem, og ser positivt på at de to organisasjonene vil samarbeide tettere.

– Jeg har stor nytte av rådgivingen jeg får fra både TINE og NLR, men jeg tror det kan bli enda bedre hvis de jobber mer sammen og utnytter hverandres kompetanse. Det er viktig for meg å ha en helhetlig og oppdatert rådgiving som kan hjelpe meg med å drive lønnsomt og bærekraftig, sier Hjortnæs.

Mari odd einar bjarne
Direktør i TINE Rådgiving, Mari Stenersen, bonde Odd-Einar Hjortnæs og direktør i NLR, Bjarne Holm, tror rådgivingen fra TINE og NLR kan bli enda bedre hvis de jobber mer sammen og utnytter hverandres kompetanse. (Foto: Jan Ferstad)

Et eventuelt samarbeid skal skje innenfor konkurranselovens rammer, og all form for samarbeid skal vurderes i henhold til konkurranseloven før partene innleder konkrete samtaler. En plan for hvordan fremtiden med et tettere samarbeid ser ut skal presenteres eierne i TINE og NLR sommeren 2025.

Kontakter:

  • Mari Stenersen, 91 62 48 48, mari.stenersen@tine.no
  • Bjarne Holm, 92 23 71 55, bjarne.holm@nlr.no
  • Odd-Einar Hjortnæs, 90 87 00 51, odd-ehj@online.no