– Kart er en obligatorisk del av gjødslingsplan. I programmet vi bruker til planlegging kobler vi skifter og jordprøver til kart. Skifteplan mobil som mange medlemmer har et forhold til, bruker også kart. I tillegg kommer jordprøvetaking og andre tjenester vi leverer hvor vi er avhengig av kart, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR.

IMG 2914

Krever samtykke

Ja, vel, tenker du kanskje nå. Utfordringen ligger nå i at det er du som bonde som har rettigheter til kart for din gård.

– For at NLR skal kunne benytte kartene til gjødslingsplanlegging må du samtykke til at Agromatic, leverandøren av planleggingsprogrammet, kan hente data for dine driftsenheter og at NLR benytter dataene på vegne av deg, forklarer Langeland.

Han forteller videre at det bare er gårdbrukeren selv, som via innlogging med BankID kan gi samtykke til at Agromatic kan få tilgang til kartdata.

Samtykkelosning for tilgang kartdata skjermbilde NIBIO
Du finner knappen for å logge inn i løsningen øverst til høyre

Noen unntak, men det er hjelp å få

Samtykkeløsningen fungerer ikke for samdrifter og landbruksvirksomheter som ikke har levert søknader om produksjonstilskudd tidligere. Du må da sende en e-post til gisdrift@nibio.no. Les mer i e-post fra Christina Sogge, Brukerservice kart, NIBIO, 26. april 2024:

Samtykkeløsningen fungerer ikke for landbruksvirksomheter som ikke har levert søknader om produksjonstilskudd tidligere, fordi den ikke får noe treff i kontrollgrunnlaget på helt nye produsenter. For de som har tatt over drift på en landbrukseiendom hvor det har vært søkt om produksjonstilskudd på eiendommen tidligere (for eksempel ved eierskifte), kan vi enkelt legge til samtykke manuelt. Det vi trenger for å gjøre det er en epost til vår Brukerservice med følgende informasjon: organisasjonsnummeret som ble benyttet da det sist ble søkt om produksjonstilskudd på eiendommen, kontaktinfo til dagens eier og hvilken distributør det skal gis samtykke til.

I tilfeller der det ikke har vært søkt om produksjonstilskudd på eiendommen de siste årene, må vi ha en e-post med litt annen informasjon fra ny eier/driver. Vi trenger da nye eiers organisasjonsnummer, hvilke landbrukseiendom(mer) det gjelder, samt kontaktinfo til eier og hvilken distributør det skal gis samtykke til.

Samtykkeløsningen fungerer foreløpig heller ikke for Samdrifter, som derfor dessverre også må legges inn manuelt av oss. Da trenger vi en e-post med organisasjonsnummer, kontaktinfo til eier/driver og hvilken distributør det skal gis samtykke til.

Vi skal se på om vi klarer å få samtykke på samdrift til å gå automatisk, men frem til det evt. er på plass må dette tas manuelt.

Alle hevendelser om hjelp til å legge til samtykke sendes Brukerservice på: gisdrift@nibio.no