Kart er blitt en svært sentral og viktig del av gjødslingsplanlegging og andre tjenester fra NLR.

– Kart er en obligatorisk del av gjødslingsplan. I programmet vi bruker til planlegging kobler vi skifter og jordprøver til kart. Skifteplan mobil som mange medlemmer har et forhold til, bruker også kart. I tillegg kommer jordprøvetaking og andre tjenester vi leverer hvor vi er avhengig av kart, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR.

IMG 2914

Krever samtykke

Ja, vel, tenker du kanskje nå. Utfordringen ligger nå i at det er du som bonde som har rettigheter til kart for din gård.

– For at NLR skal kunne benytte kartene til gjødslingsplanlegging må du samtykke til at Agromatic, leverandøren av planleggingsprogrammet, kan hente data for dine driftsenheter og at NLR benytter dataene på vegne av deg, forklarer Langeland.

Han forteller videre at det bare er gårdbrukeren selv, som via innlogging med BankID kan gi samtykke til at Agromatic kan få tilgang til kartdata.

Avslutningsvis kommer rådgiveren med en liten oppfordring.

– Hvis du ikke har utarbeidet gjødslingsplan for kommende sesong, er det på tide å ta kontakt med din planlegger og få dette på plass før hektiske dager tar til, sier Langeland.