Et av de viktigste tiltakene for at gården skal være en sikker og god arbeidsplass, er godt forebyggende arbeid noe av det beste du kan gjøre. Den årlige revisjonen av KSL (Kvalitetssystem i landbruket) skal avdekke avvik fra systemet som skal lukkes innen en selvvalgt frist.


– Vi bistår gjerne våre medlemmer i arbeidet med å få orden på KSL-permen, sier Jens Christian Lied, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2020 10 26 kl 08 38 44
Jens Christian Lied, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Verdifull hjelp

Lied erfarer at mange setter stor pris på hjelpen de kan få av NLR, og han er raskt ute med å understreke at det ikke er noen pekefinger han er ute med overfor bøndene.

– Vi ønsker å hjelpe alle med å få orden på sitt KSL-system. Dette fordi det er viktig for det generelle HMS-arbeidet på gården. Sammen gjør vi gården til en tryggere arbeidsplass, som produserer trygg mat, sier Lied.

Han forteller videre at det i stor grad handler om å systematisere og strukturer papirer og lovpålagt dokumentasjon.

– De fleste bønder har et godt system, men vi har mange tips til hvordan ting kan videreutvikles og forbedres, sier Lied.

Lovpålagte kurs

Blant de avvikene som avdekkes, er mangel på lovpålagte kurs en gjenganger.

– Det er slik at praktisk HMS-kurs er noe man som bonde og arbeidsgiver er lovpålagt å ha. NLR Innlandet tilbyr slike kurs hver høst, reklamerer Lied.