– Vi ønsker å gjøre alle bønder som har byggearbeider på gang oppmerksomme på de nye reglene, sier Tore Jevnaker, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Bedre oversikt

HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for, og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

– Alle som oppholder seg på en bygge- og anleggsplass skal ha HMS-kort. Det betyr at også bonden sjøl må ha kortet dersom vedkommende skal delta i noe av arbeidet på byggeplassen, forteller Jevnaker.

Kravet gjelder for både utenlandske arbeidere og enkeltpersonforetak.

– Reglene om HMS-kort gjelder også ved restaurering og ombyggingsarbeider, supplerer Jevnaker.

Kan stanse virksomheten

For enkeltpersonforetak er det hver enkelt sitt ansvar å skaffe kortet.

> Her kan du bestille HMS-kort (ekstern lenke)

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette.

– Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke følger pålegg, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort, forklarer Tore Jevnaker.