– Vi har testet biorest som gjødselkilde i forsøk over flere år, og konklusjonen er rimelig klar. Biorest er en verdifull næringskilde som fungerer godt i både korn og eng, sier Franz Anders Bakken, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 01 07 kl 14 32 20
Franz Anders Bakken, rådgiver i NLR Innlandet

God dokumentert virkning

Biorest er en tyntflytende organisk gjødsel med cirka 3,5 prosent tørrstoff. Biorest er resten som er igjen etter biogassproduksjon på matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustrien.

– Vi ser av analyser at NPK-forholdet i biorest ligger nær Fullgjødsel 22-3-10, sier Bakken.

Tabell 1: Analyse av biorest brukt i forsøk i 2020.

NæringsemneVerdi
Tørrstoff3,4 prosent
Tot-N3,3 kg per tonn biorest
NH4-N1,88 kg per tonn biorest
P0,6 kg per tonn biorest
K2,1 kg per tonn biorest

Som all gjødsel med organisk opphav, varierer innholdet av næringsstoffer noe.

– Analyseresultater viser at innholdet av ammoniumnitrogen varierer minst, og ligger på rundt 2 kg nitrogen per tonn biorest. Det er derfor ei næringsrik gjødsel med gode spredegenskaper, og den egner seg både for spredning som rein vare eller for å tynne ut husdyrgjødsel, sier Bakken.

Kan erstatte Fullgjødsel

Forsøkene viser at biorest er ei god gjødsel der nitrogenvirkninga ligger nær opptil mineralgjødsel. For å sikre sikre vekstene mot svovelmangel, anbefaler Bakken å gjødsle med en kombinasjon av biorest og mineralgjødsel.

– Dersom du klarer å molde ned raskt etter spredning, et dette ei god gjødsel for korndyrking. Imidlertid anbefaler vi supplering med svovelholdig nitrogengjødsel, sier Bakken.

Tabell 2: Avlingsresultater for biorest i korn, Rødhette bygg hos Simen Fougner i Gausdal 2020 (sveip til høyre for å se hele tabellen).

BehandlingAntatt kg N/daa
Tilført kg N/daa
Avling kg/daa v 15 %
Kostnad mineralgjødsel (kr/daa)
Ugjødsla001540
8 kg N i biorest8,07,14000
8 kg N i Fullgjødsel 22-3-108.08,0355134
12 kg N i Fullgjødsel 22-3-1012,012,0533201
8 kg N i biorest + 4 kg N i Sulfan
12,011,152043
8 kg N i biorest + 4 kg N i Opti NS
12,011,155337

Ved anlegging av forsøksfeltene blir det tatt ut en prøve av bioresten som sendes til analyse. Derfor blir mengden biorest spredd i feltet regnet ut fra antall mengde nitrogen. Faktisk tilført nitrogen blir regnet ut i etterkant basert på analysesvaret av bioresten.

Også aktuelt i engdyrking

Biorest er også utprøvd som gjødsel i eng, og erfaringene her er også gode.

– Biorest er tyntflytende, og trekker seg raskt ned i bakken. Dette sikrer god utnytting av næringsstoffene, sier Franz Anders Bakken.

Tabell 3: Avlingsresultater for biorest i eng 2020, hos Anne Mæhlum på Brøttum.

BehandlingAntatt kg N/daa
Tilført kg N/daa
Avling, kg tørrstoff/da
Ugjødsla0,00,0448
9 kg N i Fullgjødsel9,09,0552
9 kg N i biorest9,07,3526
5 kg N i biorest + 4 kg N i Fullgjødsel 22-3-109,08,1541
5 kg N i biorest + 4 kg N i Opti NS
9,08,1
530


Dersom du har spørsmål knyttet til biorest, ta kontakt med rådgiver.

Rådgivere i NLR Innlandet

Vil du bestille biorest, gjør du dette ved å kontakte transportør:

Kenneth Åsheim i Kindlistuen og Dahl
Tlf: 902 89 557
E-post: kenneth@kindlistuen-dahl.no