– Det er svært gledelig å se at så mange vil være med på faglig og sosiale samlinger sammen med kolleger og rådgivere, sier Harald Solberg, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Sammen med rådgiverkolleger etablerer han denne sesongen et grupperådgivingstilbud til korndyrkere som er medlemmer av NLR Innlandet.

3 A7 A1528

Slik er opplegget

Med grupperåd korn utveksles erfaringer, du får rådgiving og blir en del av et miljøskapende fellesskap for kornprodusenter. Det er faste grupper med minst fire samlinger i løpet av året, hvor tre av disse gjennomføres som markvandringer i vekstsesongen til fast tid i uka.

– Den siste samlingen planlegger vi som en oppsummering innendørs etter at sesongen er slutt, forklarer Solberg.

Gruppestørrelsene er fra fem til ti gårder (flere deltakere fra samme gård er mulig).

Målsetningen med å opprette grupperåd korn er at kornprodusentene og rådgiveren i felleskap jobber for at produsentene skal øke sine gjennomsnittsavlinger og forbedre egen lønnsomhet.

– Vi ønsker også at det bygges et godt kollegialt nettverk som øker interessen og motivasjonen for faget som igjen kan øke yrkesstoltheten, sier rådgiveren.

Noen ledige plasser

– Som en start har vi etablert fem grupper med geografisk spredning på Hedmarken, Toten og Sør-Østerdal. Noen av gruppene er også lagt til kveldstid, forklarer Solberg.

Selv om de fleste gruppene nå er fulltegnet, kan Harald Solberg friste med noen få ledige plasser i gruppa i Sør-Østerdal, samt i gruppa for Hedmarken kveld.

– Vi praktiserer første mann til mølla-prinsippet på resterende plasser, sier Solberg.

Påmelding gjøres ved å sende e-post til harald.solberg@nlr.no. Spesifiser hvilken gruppe du vil være deltaker i.

Pris for deltakelse

I prøveåret 2021 gir vi tilbudet med rabattert pris. For første deltaker fra gården er prisen kr. 1 500,-. Hvis flere fra samme gård ønsker å delta, koster dette kr. 300,- per person.

– Vi ønsker å teste ut konseptet, og deltakerne denne sesongen vil i stor grad være med å forme opplegget, sier Solberg.

Deltakelse i grupperåd korn krever medlemskap i NLR Innlandet.