NLR Driftsplan egner seg for alle gårdbrukere som er opptatt av resultatmåling og -utvikling. Du får en nøytral driftsplan med faglig tyngde, som kan brukes for å søke om banklån samt støtte og lån fra Innovasjon Norge.

– Vi ser på hvordan bedriften kan utvikle seg og hvilken arbeidssituasjon familiemedlemmer eller andre som jobber i driften ønsker å ha fremover. Ved beslutningssituasjoner, vil en driftsplan være et verktøy som kan avklare ulike alternativer. Driftsplanen lages for de neste seks års drift, sier Ragnhild Sjurgard, økonomirådgiver i NLR Innlandet.