Når både ytre og indre faktorer på gården presser på slik at belastningen for deg som bonde blir for stor, kan det være godt å få hjelp utenfra.

– NLR Innlandets HMS-rådgivere har god erfaring med å fine praktiske tilnærminger og veiledning når en krise oppstår. Sjøl om det kan oppleves som vanskelig å ta kontakt når alt koker, håper vi å bygge en så lav terskel for dette som over hode mulig, sier Thorud.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Søk hjelp

Hun oppfordrer alle som kjenner på vanskelige situasjoner om å ta kontakt, og gjerne en gang for mye enn en gang for lite.

Det samme gjelder hvis det er noen du kjenner i din omgangskrets som kan ha behov for hjelp utenfra.

– Hvis du kjenner noen som har det vanskelig, ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Gi oss en beskjed. Vi har taushetsplikt og behandler alle henvendelser der etter, sier Linn Thorud.

Videre understreker hun at en henvendelse til en av HMS-rådgiverne i forbindelse med krisehåndtering ikke medfører kostnader for bonden.