Margrete Nøkleby summerer opp sesongen 2022 med positivt fortegn. Gode avlinger, og med en snarrådighet i fjor høst som sikret nok gjødsel til relativt god pris, ser det ut til å bli et godt år. Selv om gjødsla hun har kjøpt denne høsten koster vesentlig mer enn i fjor, velger hun å være positiv til kornsesongen 2023.

– Med utgangspunkt i erfaring om avlingsnivå og anbefalinger fra Norsk Landbruksrådgiving har vi handlet gjødsel tilsvarende et normalår, sier hun.

Delgjødsling er en strategi

Margrete Nøkleby drifter 377 dekar. Til kommende sesong er det planlagt bygg på alt areal, med unntak av de skiftene som forpaktes bort til en potetdyrker. Gjødslingsplanen er lagt opp med et avlingsnivå som er historisk fundamentert, der man tar snittet av de siste år og legger på litt for forsiktig optimisme.

– Vi kjører flat grunngjødsling på alt areal, også delgjødsler vi der vi justerer etter avlingsforventing og andre faktorer på skiftenivå. Man kunne tenke seg at delgjødslinga blir styrt av presisjonsverktøy, men det går relativt raskt fra såing til vi skal ut med sentrifugalspreder og delgjødsle, sier Margrete Nøkleby.

Den klare fordelen med delgjødsling, slik Margrete Nøkleby ser det, er kapasiteten i våronna og muligheten til å justere gjødslingsnivået etter endra forutsetninger.

– Det kommer ofte nokså mye nedbør etter våronna. Da er det kjekt å kunne justere for dette på delgjødslinga. Dessuten er det bra å kunne holde igjen gjødsel dersom det skulle vise seg at avlingspotensialet er justert ned. Da har gjødsla det bedre på lageret, sier hun.

Liten forskjell

Selv om gjødsla koster mer denne høsten enn i fjor, ser Margrete Nøkleby positivt på kommende kornsesong.

– Vi håper jo på et godt kornår. Imidlertid vurderer jeg å knipe inn litt på gjødselmengden, sier hun.

Hero nettside