– Jeg har gjødsel stående. Skal jeg kjøre ei runde nå? lurer Ole Mathias Rønaasen.

Han står midt i en av sine mange potetåkre en sommerdag sent i juli. Rundt ham blomstrer Lady Claire, som potetsorten heter, med sine hvite blomster. De vaier i vinden. Nå er tidspunktet for å vurdere om han skal fylle på med mer næring til potetene, som etter hvert skal leveres som råstoff til chipsproduksjon hos Maarud.

– Vi tar ei nitratmåling og sjekker. Lady Claire er en sort som responderer godt på næringstilførsel og som det er viktig å følge opp gjennom vekstsesongen, svarer Jan Arne Broen.

Jan Arne Broen er gjennom Mentorordninga i landbruket mentor for Ole Mathias Rønaasen dette året.

3 A7 A9691
Ole Mathias Rønaasen (t.h.) er bonde for første gang denne sesongen. Med mentor Jan Arne Broen å støtte seg på, ønsker han å forbedre potetproduksjonen på gården. Foto: Morten Livenengen

Faglig utvikling

Selv om Jan Arve Broen ikke er potetprodusent, vet han gjennom drøye 20 år som rådgiver i ulike organisasjoner og firmaer, at marginene i potetproduksjon er små og at Ole Mathias ikke kan ta seg råd til å gjøre mange feil.

– Jeg kjente Jan Arne fra tidligere. Han har jo også vært rådgiver for min far. Jeg var ikke tvil om at jeg ville ha ham som mentor da jeg søkte opptak på mentorordninga, forteller Ole Mathias.

Selv sier Jan Arne at rollen som mentor gjør ham mer skjerpet.

– Det er for meg veldig givende å være mentor, og det krever helt klart en innsats fra min side. Vi prater mye om potet, men også om en god del annet. Det er nesten like viktig, sier han.

Ole Mathias forteller at far fortsatt er med i drifta og dermed er en viktig støttespiller. Allikevel setter han pris på råd fra noen utenfor gården.

– Det gir en glede å gjøre ting litt annerledes enn forrige generasjon, og særlig når det går bra, ler Ole Mathias.

Drifta på gården

Planlagte temaer

Allerede i starten av året ble det satt opp en god plan for hva mentormøtene skulle brukes til. Her startet Ole Mathias og Jan Arne med jordprøver og gjødslingsplan for gården. Ei hektisk våronn og forsommer gjorde at den planlagte samlinga omkring spiring ikke ble gjennomført.

– Til høsten har vi planlagt et møte hvor vi ser på innlagring og lagerstyring fram til levering, forklarer Ole Mathias.

Begge er svært fornøyd med mentorordninga i landbruket, og vil oppfordre andre som er nye i landbruket eller starter ny produksjon om å delta.

– Det er viktig å prioritere ordninga om du melder deg på. Dette blir det en gjør det til, sier Ole Mathias.

– Det er også veldig viktig at det er gratis for nye bønder å delta, supplerer Jan Arne.

Mentorordninga i landbruket

Send inn din søknad i dag