– Noen grep må man ta med dagens gjødselpriser, sier Per Tore Indset. Han produserer korn på 940 dekar i Strandbygda nord for Elverum i Innlandet.

Henter ut høye avlinger

Et relativt høgt gjødselnivå har vært vanlig i drifta hos Per Tore Indset gjennom mange år, en strategi han har videreført fra farens driftstid – inntil nå.

– Vi kjenner jorda vår godt. Det er viktig! Vi har klart å hente ut ei god meravling ved å gjødsle relativt hardt, sier Indset.

Faren nikker anerkjennende, og viser til de mange forsøksfeltene som har ligget på gården.

– Forsøkene har jo vist at det har gitt positive avlingsutslag å ligge på 1,5 til 3 kg nitrogen over normalt gjødselnivå, sier Folke Floden Indset.

Gjødslingsplanen har i mange år blitt satt opp av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

IMG 0435
God kjennskap til egen jord er avgjørende når strategien i korndyrkinga skal endres. Per Tore Indset (t.v.) og Folke Floden Indset (bak) har i mange år vært feltverter for forsøksfelt og er aktive deltakere i NLR Innlandets markvandringer gjennom sesongen. Knut Erling Røhnebæk, rådgiver i NLR Innlandet, har utarbeidet flere gjødslingsplaner for Indset. Foto: Morten Livenengen

Endrer kornart

De høye gjødselprisene gjør at det nå legges andre planer for kommende vekstsesong.

– Vi skal dyrke langt mer havre enn tidligere. Det er en kornart som trenger mindre gjødsel og mindre plantevern. Slik sett sparer vi på flere innsatsfaktorer. Bygg kutter vi ned på, men vi vil dyrke vårhvete på samme nivå som tidligere, forteller Per Tore Indset.

Fjorårets positive erfaringer med vårhvetesorten Bjarne, som ga et høyt og godt proteininnhold og en akseptabel avling, gjør det motiverende å fortsette med dette.

– Med 15,7 prosent som lavest målte proteinverdi har jeg lyst til å fortsette med hvetedyrkinga, sier han.

IMG 0431
IMG 0428
Til sommeren vil det være en vesentlig større andel havre som skal gå gjennom såmaskina på Indset. Foto: Morten Livenengen

Endret gjødselstrategi

Tidligere har det vært brukt Fullgjødsel 20-4-11 eller Fullgjødsel 22-3-10 på alt areal på Indset. Kommende vekstsesong blir det fra våren gjødslet med Fullgjødsel 25-2-6, og noe redusert mengde nitrogen.

– Vi delgjødsler vanligvis alle kornarter. Én gang i bygg og havre og to ganger i hvete. Dette kommer vi til å fortsette med også denne sesongen. Det gir en dyrkingssikkerhet med tanke på vurdering av avlingspotensialet og kompensering ved eventuell utvasking etter nedbør etter såing, sier Per Tore Indset.

– Dessuten gir det økt kapasitet i våronna å redusere gjødselmengden noe på våren. Vi stiller skilleveggen i kombimaskina slik at gjødsel og såkorn må fylles på likt, supplerer han.

Aktuelle fagartikler for deg

Agronomisk forsvarlige tilpasninger

– I en strategi for en mer ekstensiv produksjon, passer det bra å velge havre. Det er en mer nøysom kornart, og den passer godt på den silt- og sandholdige jorda på Indset, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet.

Han vil imidlertid ikke spekulere i det totale økonomiske regnestykket, men sier at det vanligvis høstes svært gode havreavlinger hos Indset.

Rådgiveren ser av gjødslingsplanen at det teoretisk blir noe underdekning på kalium ved å bytt gjødselslag til Fullgjødsel 25-2-6.

– Med naturlig lave kaliumverdier i jorda er det fare for at kornplantene kan sture noe fra våren av, inntil de får tak i tilført næring, sier Langeland.

Han mener at strategien med delt gjødsling er veldig lur.

– Ved å delgjødsle med Fullgjødsel 25-2-6 har de muligheter for å kompensere for utvasking ved store nedbørsmengder på forsommeren, sier Langeland.

Skjermbilde 2022 01 12 kl 09 53 06
Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet, mener havre passer bra når man ønsker å redusere intensiteten i korndrifta. Foto: Morten Livenengen