Godt grovfôr krever at du høster graset på riktig tidspunkt. Kalenderen er ikke det beste måleinstrumentet for å finne riktig slåttetidspunkt. Vær og vekst påvirker grasets utvikling, slik at én sesong er ikke lik den forrige. Derfor utfører Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet hvert år prognosehøstinger i forkant av førsteslått. Ukentlig er rådgivere ute i faste enger og høster ei prøve som sendes til analyse. På den måten kan utviklinga av graset følges tett.

Microsoft Teams image
Saks og bøtte eller høstepose er verktøyene som rådgiverne bruker når prognoseprøver tas ut. Foto: Franz Anders Bakken

– Resultatene sendes til våre medlemmer gjennom den ukentlige grovfôrmeldinga. Her kan de følge den enga som ligger nærmest seg sjøl. Riktig slåttetid i forhold til eget mål for produksjonen er viktig for god ressursutnytting, sier Stein Jørgensen, rådgiver i NLR Innlandet.

3 A7 A2410
Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, høster prognoseprøver som skal gi bonden svaret på når det er riktig å ta grasslåtten. Foto: Morten Livenengen

Denne uka starter årets prognosehøstinger i Innlandet. Våre rådgivere gir her en rapport fra hvordan planteutviklinga er i noen enger.

Kjeldsrud på Helgøya

– Her er enga i strekningsvekst og jeg finner leddknuter 3 cm over bakken. I et normalår tilser det slått om to til tre uker, sier Stein Jørgensen.

Han forteller videre at den nærmeste klimastasjonen, på Kise, per 22. mai ligger på 273 døgngrader og at det da mangler cirka 200 døgngrader før man kan høste et grovfôr med veldig god energikonsentrasjon.

Se bilder fra enga på Helgøya i bildekarusellen.

20220523 091701
Bilder fra prognoseenga på Kjeldsrud på Helgøya. Foto: Stein Jørgensen
20220523 091134
Bilder fra prognoseenga på Kjeldsrud på Helgøya. Foto: Stein Jørgensen
20220523 083250
Bilder fra prognoseenga på Kjeldsrud på Helgøya. Foto: Stein Jørgensen

På vestsida av Mjøsa

På Gran, Jevnaker og Østre Toten er Petter Fredriksen Bjørge, rådgiver, ute og høster prognonseprøver. Han kan melde om en plantevekst i timoteibaserte enger som strekker seg mot 30 cm bestandshøgde.

– Det er noe variasjon i planteveksten, men i hovedsak er det god busking og dermed tette enger. I andreårseng med timotei og stransvingel har jeg i dag funnet to leddknuter på de største timoteiplantene, sier rådgiveren.

Petter shv
Timoteibestandshogde
I gjennomsnitt er bestandshøgde på drøye 30 cm og i enkelte enger er to leddknuter synlig. Foto: Petter Fredriksen Bjørge
Timoeti med to leddknuter
I gjennomsnitt er bestandshøgde på drøye 30 cm og i enkelte enger er to leddknuter synlig. Foto: Petter Fredriksen Bjørge

Prøver på Fåvang

I Midt-Gudbrandsdalen finner vi prøvefeltet like ved klimastasjonen som ligger nær Lågen. Dette betegnes således som et relativt tidlig sted. Oddbjørn Kval-Engstad, rådgiver, forteller at varmesum i år er tett på den man finner på flatbygdene.

– På solsida i Midt-Gudbrandsdalen finner vi flere plasser med lignende utviklingstrinn, sier han.

3 A7 A7164

– Vi tar prognoseprøver i ei andreårseng med middels tett bestand dominert av timotei. Det har blitt plass til litt løvetann, som er i blomstring nå. Vi fant første leddknute på de største hovedskudda, og plantehøgda er om lag 25 cm, med variasjon fra 20 til 30 cm. Enga er i god vekst, takket være tidlig vatning. På nabojordet, som er ei tredjeårseng, var det litt enklere å finne flere leddknuter, men til gjengjeld var plantehøgden mer varierende og lågere, sier Kval-Engstad.

Favang 05 23 prognose
Plantehøgden på Fåvang er i snitt 25 cm. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad

Lillehammerregionen prøvetas

I dette området tas prognoseprøvene ut i andreårs timoteienger i Øyer, Gausdal og Brøttum.

– Det har vært god busking i vår, noe som gir tette og fine bestand, sier Franz Anders Bakken, rådgiver.

Han forteller videre at det også for hans område er variasjon i utvikling og lengdevekst - hvor timotei måles fra 20 til opp mot 35 cm.

Franz i Gausdal 2

– De tidligste plassene er det nå mulig å finne ei leddknute nederst på de største timoteiskuddene. Det er fortsatt god vekst i plantene, selv om det begynner å bli tørt flere plasser, kommenterer rådgiveren.

Se hvordan rådgiverne tar ut prognoseprøver:

NLR Grasvettreglene

NLR Grasvettreglene

#grasvett
Facebook annonser bonde og radgiver

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

Ja, jeg vil vite mer om tjenester innen grovfôr og presisjonslandbruk