Høsten nærmer seg og med det tiden for å bestille jordprøver for neste vekstsesong.

-Vi oppfordrer alle som må få tatt jordprøver før neste vekstsesong til å legge inn bestilling på disse allerede nå., sier rådgiver i NLR Innlandet Lina Ruud. -Vi tar kontakt og lager avtale for gjennomføring.

De som ønsker jordprøver raskt, må gi beskjed og vil dermed bli prioritert. Alle bestillinger havner i ei liste som behandles fortløpende.

Forskriften om gjødselplanlegging sier at det skal tas jordprøver hvert 4.- 8. år på alle foretak som disponerer jordbruksareal og søker produksjonstilskudd på gjødsla arealer

20230817 151243
Rådgvier Lina Ruud tar jordprøver gjennom hele høsten

-For at vi skal kunne utarbeide en god gjødselplan må jordprøvene være representative og oppdaterte fastslår Ruud. -Vi tar jordprøvene for deg og sender de inn til analyse.

Når analyseresultatene forekommer, utarbeider vi din gjødselplan i forhold til valg av type og mengde gjødsel. Ei jordprøve forteller noe om næringstilstanden i jorda di, og hvor det eventuelt trengs tilførsel av viktige næringsstoffer.

-Riktig gjødsel og kalking er et krav for at plantene skal kunne nyttiggjøre seg tilført næring, få god vekst og dermed best mulig avling. Det økonomiske aspektet er også en viktig faktor, og i klimasammenheng kan man spare miljøet for uheldig utlekking av overskudd av næringsstoffer, avslutter rådgiveren.

Pris på jordprøver

Medlemspris:

Oppmøte: kr 670,-

Uttak av GPS-punktet jordprøve: kr 114,- per stk.

Utlån av jordprøvebor (begrenset antall): gratis for medlemmer

Ekspedisjonsgebyr (dekker pakking og sending av prøver til laboratoriet): kr 260,- per sending

Faktura for analyse kommer fra analysefirmaet.


Ikke-medlemspris:

Oppmøte: kr 975,-

Uttak av GPS-punktet jordprøver: kr 161,- per stk.

Ekspedisjonsgebyr (dekker pakking og sending av prøver til laboratoriet): kr 385,- per sending.

Faktura for analyse kommer fra analysefirmaet.

Finn din nærmeste lokale rådgiver og ta kontakt om du lurer på noe angående jordprøver, antall prøver eller utførelse. Her kan du bestille jordprøver og legge deg inn i lista direkte.

Gå til side for bestilling og kontaktinformasjon