Med en kald værtype i lengre tid, har mange måtte innfinne seg med at våren lar vente på seg.

Data fra værstasjoner viser at vi ligger en del etter fjoråret.

Ikke gjør endringer

– Vi må ikke se oss blind på sen vår med å sammenligne med fjoråret. Da var det en relativt tidlig vår, sier Oddbjørn Kval-Engstad, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Sammen med kollega Stein Jørgensen har han sett på værstatistikken for flere år og steder.

– Noen bønder lurer på om man skal gjøre endringer i gjødselplan nå som våren er sen. Vår klare anbefaling er å gjødsle som planlagt til førsteslåtten. Deretter kan man gjøre en vurdering om man skal justere gjødselmengden etter slått. Da må man vurdere avlingsnivået i førsteslåtten, høstetidspunkt, hvor mye som er igjen av vekstsesongen og mer, forklarer Kval-Engstad.

Skjermbilde 2023 05 12 kl 22 06 47
Sjøl om det er en kald og sen vår, er anbefalingene å gjødsle etter oppsatt gjødslingsplan. Eventuelle endringer gjøres på gjødslinga etter slått. Foto: Morten Livenengen

Kan bli én slått mindre

Sen vekststart fra våren forsinker også tidspunktet for førsteslåtten. I følge rådgiverne kan skape utfordringer for bønder som driver i områder med marginale forhold for tre slåtter.

– Skal man høste tre omganger i slike områder, er man avhengig av å komme i gang med førsteslåtten tidlig. Slik det ser ut nå kan det være at førsteslåtten blir tatt for sent til at man kan høste tre ganger. For bønder dette gjelder, kan det være aktuelt å legge opp til en strategi med to slåtter denne sesongen, sier Oddbjørn Kval-Engstad.

Kan gå fort

Ingen av rådgiverne vil selge skinnet før bjørnen er skutt.

– Dersom temperaturen nå spretter i været, vil planteutviklingen gå veldig raskt. Da går graset raskt over i strekningsvekst og vi vil nærme oss tidspunkt for førsteslått. Det gjelder å holde seg oppdatert på status i egen eng ved hyppige vandringer og slå når graset når riktig utviklingstrinn, sier Stein Jørgensen, rådgiver i NLR Innlandet.

Han forteller videre at en indikator på rett slåttetidspunkt kan være når varmesummen på værstasjonen nærmest deg er i nærheten av 500 døgngrader. Dersom du ikke har værstasjon i din umiddelbare nærhet som vil gi gode nok tall for deg, har rådgiveren et annet triks å komme med.

– Gå ut i enga og tell antall blader på timoteiplantene. Dersom du teller seks blader, nærmer slåtten seg raskt, sier Jørgensen.

Kval-Engstad har også et tips å komme med.

– Hold også øye med løvetannen. Når den blomstrer i enga, er to-tre uker til slått, tipser han.

Skjermbilde 2023 05 12 kl 22 19 26
Ved å telle antall blader på timoteiplanta, kan du få en indikasjon på slåttetidspunkt. Når du teller seks blader, er slåtten rett rundt hjørnet. Foto: Morten Livenengen
Herobilde gras i hand

Vi er her for å gjøre bonden bedre

Norsk Landbruksrådgiving har spesialiserte og dedikerte rådgivere innenfor mange fagområder i hele landet. Sammen legger vi grunnlaget for at du lykkes med din produksjon. Rådgiveren er basert på forskning og lokale forsøk. Vi driver omfattende FoU-virksomhet og utvikler løsninger som er nyttige for deg som bonde.