Valgkomiteen hadde innstilt på ny styreleder, Christen Engloug. Sittende styreleder, Svein-Helge Spersrud, ble foreslått som benkeforslag i årsmøtet. Engloug fikk elleve stemmer, Svein-Helge ti.

Christen Engloug ble dermed ny styreleder i NLR Innlandet.

Nestleder

Valgkomiteen hadde innstilt på Elisabeth Gjems som ny nestleder. Sittende nestleder, Even Moen, ble foreslått som benkeforslag i årsmøtet. Gjems fikk 13 stemmer, Moen ni.

Elisabeth Gjems ble dermed ny nestleder i NLR Innlandet.

P3161116
Elisabeth Gjems og Christen Engloug er henholdsvis ny nestleder og leder. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad

Nytt styremedlem fra Valdres ble Hallgeir Kvaal, da Bjørn Olav Søndrål hadde frasagt seg plassen i styret.

Kari Mangset ble gjenvalgt som styremedlem fra Gudbrandsdalen.

Børe Vold (Hedmarken) og Thorleif Aas (Toten) var ikke på valg, de fortsetter som styremedlemmer.