Pakk og press det nok

En stor andel av kornarealet har fått mye etterrenning og noe av dette er sådd i med raigras eller gjenlegg. Der etterrenninga utgjør en så stor andel av avlinga at det gjør tresking uaktuelt kan det være et godt alternativ å høste avlinga som helsæd/ helgrøde. Ved ensilering av helsæd eller grønnfôr med mye grov struktur kan det være vanskelig å få ut all luft fra rundballen. Fokus på god pressing og pakking er derfor ekstra viktig, bruk minimum 8 lag plast.

Bruk ensileringsmiddel

I tillegg anbefaler vi tilsetting av ensilerings-middel for å unngå mugg og gjærsopp. Det bør brukes et syre- eller saltbasert middel, de mest aktuelle er GrasAAT Plus, Ensil Pluss eller Extra, Xtrasil Ultra og Kofasil Ultra. Ved bruk av et syrebasert middel får en rask pH-senkning som gir mindre gjærings-produkter. Ved bruk av et saltbasert middel reduseres skadelige bakterier og faren for sporer og listeriose blir betydelig mindre.

Kom i kontakt med din lokale rådgiver her for å diskutere valg av strategi og eventuelle doseringer av ensileringsmiddel.

Finn rådgiver