Presset økonomi, med sterk kostnadsvekst og stigende renter kan sette noen og en hver på prøve. Legger vi til en krevende tørkesituasjon, kan det bli vanskelig for mange.

– Vi reagerer ulikt når vi blir bekymret. Noen blir dystre til sinns, andre blir irritable, mens noen helst går for seg selv uten å dele sine tanker med noen. Det er viktig å sette ord på tankene. Videre er det viktig at du fokuserer på det du kan gjøre noe med, sier Linn Thorud, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Finn treffpunkter

Rådgiveren sier videre at det hjelper lite å gruble på været, det kommer neppe mer regn av det.

– Vi arrangerer flere markdager og samlinger i hele vårt område hver uke. Bli med på noen av disse og del tankene dine med noen som er i samme situasjon. Ofte hjelper det bare å være sammen med andre som vet hva dette går ut på, sier Thorud.

Hun forteller også at flere kommuner nå har opprettet Bondens nettverk. Dette er en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde.

– Nettverket består av ulike aktører som har tilknytning til landbruket. Det er kommunen, ved landbrukskontoret, som har ansvaret for å etablere og vedlikeholde nettverkene, forteller Thorud.

– Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av HMS-rådgiverne, supplerer hun.