Ola Sandeggen jobber som byggteknisk rådgiver, med kontorplass på Tynset i Nord-Østerdalen. Nylig har han tatt videreutdanning og er blitt autorisert til å jobbe med landbrukstakst. Ved taksering av landbrukseiendommer blir dyrka mark, skog og bygninger sett på og vurdert før en endelig takst er klar.

368403963 3483784988600374 3995138502438820950 n

På Vollen gård i Tylldalen forbereder man seg på et generasjonsskifte. Nye krefter står klare til å ta over, og som et tidlig steg i prosessen er Ola blitt kontaktet for å foreta en takst av gården som skal bytte eiere.

På gården i dag er det mjølkeproduksjon med ca. 105 tonn i kvote og alt dyrka areal går til grovfôrproduksjon. Det er Arne Ketill Graven som driver i dag og han sier selv at det blir kjekt å overlate gården til sin datter Mari og hennes samboer Kristoffer.

Vi møter Arne Ketill, Mari, Kristoffer og deres to små døtre hjemme på gården og Ola går gjennom jordstykkene gården disponerer og får et inntrykk av hvordan kvaliteten på jorda er. Bygningene blir også gjennomgått, i tillegg til skogteiger.

Planen til Mari og Kristoffer er å legge om drifta til ammekuproduksjon.

-Vi ser for oss å ta over neste sommer, forteller Mari. Videre forteller hun at de har sett litt på Angusfe, men at de ikke har landa på en rase riktig enda. Mjølkekvota kan det hende de selger, men det er ikke avgjort enda.

-Vi tar det et steg av gangen, sier Kristoffer.

På gården går rådgiver Ola rundt og tar bilder av bygningene som han skal bruke som del av grunnlaget for å skrive rapporten etter besøket.

Hvor lang tid Ola bruker på et takseringsoppdrag varierer.

-Det går med noen timer på forberedelser, så gårdsbesøk og befaring, men det er etterarbeidet som gjerne tar litt tid, forteller Ola.

Han forteller videre at arbeidet med taksering av landbrukseiendommer er en kompleks oppgave, hvor mange ulike verdielementer skal vurderes og verdsettes, samtidig som helhelet skal vurderes opp mot retningslinjene i konsesjonsloven og markedet. Ingen gårder- eller bønder er like, så det er en interessant og variert jobb.

På Vollen gård forteller Arne Ketill at han ser frem til å bli kårkall, men at han nok bli å finne på gården i tiden etter overdragelse også. 😊