Travle perioder oppleves ofte som stressende for mange. Det er mange oppgaver som skal utføres i en bestemt rekkefølge og lite eller ingenting kan kuttes ut. Men man kan gjøre noen grep for å gjøre denne perioden litt bedre for seg selv.

Det hjelper med god planlegging, værguder som spiller på lag og at bonden holder seg frisk. Det første og siste kan man til en viss grad påvirke. Værgudene må få gjøre som de vil.

Hva er egentlig stress?

Stress er nyttig for oss, det gjør at vi blir effektive og får gjort det vi skal. Men så kan det bli for mye av det gode. Stress kan også være kroppens måte å reagere på frykt, utrygghet eller mangel på kontroll. Man spenner seg, sanser skjerpes og kroppen forbereder seg på fare. Dette er et menneskelig instinkt og en forsvarsmekanisme. Nyttig ved reelle farer, men i den moderne hverdagen kan det oppstå under situasjoner som slett ikke er farlige og oppleves overveldende. Derfor er det viktig å lære hvordan man kan forholde seg til det og redusere stress.

Stress i perioder håndterer de fleste, men stress over tid vil kunne påvirke en negativt både fysisk og psykisk.

Det er mange grep som kan gjøres, men det er ikke noe fasitsvar som vil passe for alle. Hva du trenger er det bare du som vet. Ta deg tid til å reflektere rundt følgende spørsmål; hva gjør meg stresset? Hva kan jeg påvirke, og hva kan jeg ikke påvirke? Hva trenger jeg for å trives best mulig i hektiske perioder? Hva gir meg overskudd? Hva kan jeg gjøre for å hente meg inn igjen før neste travle periode? Med innsikt i egne behov og god planlegging vil du kunne møte en hektisk periode med lavere skuldre.

Her er noen enkle råd som du kan velge å benytte deg av for å få bedre dager i hektiske perioder:

Planlegging

En planløs tilværelse gjør livet uoversiktlig og kan føre til bekymringer. Planlegg derfor arbeidet ditt. Start dagen med å tenk gjennom hva du skal gjøre og i hvilken rekkefølge du skal utføre dette. Skriv det gjerne ned. Har du med deg hjelp så involver de slik at alle er sikre på hva dagen skal brukes til.

Spis regelmessig og velg mat som gir deg overskudd

En traktor uten nok og riktig drivstoff gjør lite nytte for seg. Det samme gjelder deg. Kostholdet er viktig for å opprettholde energien og konsentrasjonen. Dette er viktig for velvære, men også for å holde fokus slik at man reduserer faren for ulykker. Sørg for god næring, spis regelmessig og få i deg nok vann.

Ta pauser

Pauser i løpet av dagen er viktig for å opprettholde både motivasjonen og konsentrasjonen. Jobber du alene så ta en kaffepause mens du tar en telefon til en kollega så får du vært litt sosial også. Det er mye motivasjon i å vite at andre er i samme situasjon. Kanskje en av ungene har kommet hjem fra skolen og vil fortelle om dagen sin før de løper inn til andre gjøremål. Sånne små avbrekk er både hyggelige og nyttige. Du får tenkt på noe annet et øyeblikk og er mer rustet til å håndtere resten av arbeidsdagen.

Beveg deg

Det er mange som beveger seg mye i landbruket, men i onneperioder blir det mye stillesitting i traktoren. Gå ut av traktoren en gang i timen, få i gang blodsirkulasjonen ved å strekke litt på kroppen og gå et par runder rundt traktoren. Da får du sjekket at alt ser i orden ut med traktoren samtidig.

Oppsummer dagen

Avslutt dagen med en kort oppsummering. Hva var det vi fikk til? Dette tar lite tid og gjør deg og dine medhjelpere bevisste på alt dere har fått gjort. Det ligger mye motivasjon i å bli oppmerksom på alt man lykkes med. Det gjelder både for deg og de andre som er involvert i arbeidet.

Få nok søvn

Søvn er en av de viktigste faktorene for vår fysiske og psykiske helse. For å få nok overskudd og for å ha nok konsentrasjon i et krevende arbeid må søvn prioriteres. For noen er det å få sove vanskelig av ulike årsaker. Da er det viktig å forsøke å finne ut hvorfor slik at du kan gjøre noe med det. Mangel på søvn over tid er svært frustrerende og utmattende. Søk hjelp hos fastlegen dersom du selv ikke vet hva som skal til for å løse dette.

Ta best mulig vare på deg selv og dine medhjelpere i våronna så får vi bare håpe at værgudene spiller på lag.