Generelt er årets såkorn av god kvalitet med tanke på spiring, men såkorn av bygg fra Trøndelag har høy spiretreghet og kan trenge varmebehandling. Prøvene fra Trøndelag viser også et økt smittenivå for fusarium.

Enkelte sorter av havre har høyt smittenivå av havrebrunflekk.

For havre anbefales det beising i 54 % av partiene, for bygg fra Sør-Norge er andelen 52 % og for vårhvete omlag 60 %. For bygg fra Trøndelag er det beisebehov i 80 % av partiene. For alle artene gjelder at det er store sortsforskjeller når det gjelder beisebehov.

Skal du bruke eget såkorn? Send inn en prøve til spire- og sunnhetsanalyse!

Se hele oversikten hos Kimen!