Prognosen viser en nedgang på 43 % i forhold til fjoråret og 30 prosent i forhold til gjennomsnitt for de siste 5 årene.

Kvalitetsproblemer på mye av det høsta kornet gjør det ekstra vanskelig å utarbeide prognosen. Norskandelen for mathvete ligger nå an til å bli under 30 %.

Les mer og se hele prognosen hos Felleskjøpet.