Stiftelsen, som er landbrukets egen forskningsstiftelse, basisfinansierer "Sverigeförsöken" gjennom en forskningsavgift på landbruksvarer. De har nå vedtatt å øke denne finansiering fra 10 millioner til 12 millioner SEK for å få større fokus på svenske dyrkingsforhold og utviklingen av svensk landbruk i en urolig verden. Det gir et bedre grunnlag for en profesjonell rådgiving basert på forskning og forsøk, bl.a. innen endringer i vestforholdene, skadegjørere og nye vekster.

Les mer hos SLF.