Har du tidligere fått gjennomført en klimaberegning må du også inn og gi TINE en ny bekreftelse.

Det kan være litt vanskeligere å finne samtykkeapp når du har vært inne i klimakalkulatoren tidligere, men bruk www.landbruketsdataflyt.no/dfs/samtykker og finn TINE her, husk å hake ut for deling av data.

Fra TINEs medlemsside //medlem.tine.no har vi hentet disse rådene for å gi samtykke:

  1. Samtykke i klimakalkulator(minstekrav):
    1. Søkt produksjonstilskudd og gitt samtykke om tilskuddsdata i klimakalkulator.
    2. Samtykke til at TINE vet at du har gjort en klimaberegning*
  2. Beregnet dyrevelferdsindikator
    1. Krever minimum en veiing med analyse siste 6 måneder og medlemsskap i kukontrollen. Unntak for nyoppstarta med nytt produsentnr.

* Dersom du allerede har gitt samtykke i Klimakalkulatoren før 9. desember 2022, må du logge inn på nytt å gi "TINE-samtykket". Raskeste veg er å bruke denne lenka: https://www.landbruketsdataflyt.no/dfs_samtykkeapp/produkt/10?avsenderOrgnr=947942638&redirecturl=https%3A%2F%2Fwww.tine.no&orgnr=[bondens orgnr]

Tine baerekraft