Det kan søkes støtte hos Innovasjon Norge til bygging av gjødsellager. Fra 01.01.23 ble det krav om at gjødsellageret måtte ha toppdekke. Dette er nå «opphevet» fra 01.07.23. For gjødsellager er det krav om toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet for husdyrgjødsel. Søknad om støtte til gjødsellager søkes på samme måte som annen investeringsstøtte.

Våre økonomi- og byggrådgivere kan bistå søknadsarbeidet. For gjødsellager setter ikke Innovasjon Norge krav om fullstendig driftsplan, men en gjødselberegning, som vi kan utføre.

For lager til biorest og annen organisk gjødsel er det imidlertid fortsatt krav om toppdekke. Med toppdekke menes dekke som gir en permanent løsning tilpasset det aktuelle lageret, slik det praktisere for SMIL-ordningen. Det innebærer at for eksempel hard topp, presenning med stativ og flytedekke kan godkjennes. Tilskudd til dekke over eksisterende gjødsellager kan søkes over "Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket" (SMIL).

Les mer her