Strømprisen har variert veldig, fra å være nesten gratis i juli i fjor til prisrekord i desember. Det er nå lagt opp til at strømstøtten til landbruket blir forlenget. For oss i Møre og Romsdal, som tilhører prissone 3 Midt-Norge, er det desember som utløser strømstøtte i denne søknadsrunden. Da vil strømstøtten etter våre beregninger være om lag 111 øre/kilowatt.

Det gis støtte til for 80 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt eksklusive merverdiavgift i hele perioden april 2022 til mars 2023. Det gis støtte for forbruk inntil 20 000 kWt per foretak per måned. For oktober, november og desember 2022 vil det gis støtte for forbruk for inntil 60 000 kWt per foretak per måned.

For å komme til søknadsskjemaet for strømstøtte klikker du på denne linken:

Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag - Landbruksdirektoratet

Stromstotte 2