NLR Engsjekken er en stegvis vandring der du og en erfaren NLR-rådgiver går gjennom alle deler av grovfôrproduksjonen på din gård, for så å diskutere og planlegge forbedringstiltak.

Rådgiveren har et trent øye og er en verdifull diskusjonspartner. Sammen kan dere lage en strategi med prioriterte tiltak for å dyrke gode avlinger med grovfôr av høy kvalitet – til lavest mulig kostnad.

NLR Engsjekken er en nyttig start på grovfôrsesongen.

Finn din grovfôrrådgiver