I prosjektet GrasSAT har NIBIO sammen med rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og gårdbrukere gjennom 3 år målt overvintring, vekst og avling i eng i Nordreisa, Malangen, Målselv, Sortland og Kvæfjordeidet. Målet har vært å forutsi eventuelle overvintringsskader og avlingsnivå ved hjelp av droner, satellitter og avanserte modeller.

I den forbindelse ble det arrangert markvandringer 22. til 23. mai på Grundnes gård i Målselv, på Sortland VGS avd. Kleiva og i Kvæfjord.

Marit Jørgensen v/NIBIO fortalte om hva som er blitt målt gjennom disse 3 årene, og om årsaker til vinterskader og hva man kan gjøre for å redusere skadene. Francisco J. A. Murguzur v/UiT Norges arktiske universitet snakket om å se overvintringsskader med droner og satelliter. Tomas Persson og Mats Höglind v/NIBIO fortalte om hva modellene sier om herdighet og plantevekst. Kristin Sørensen og Ragnhild Renna v/NLR snakket om bl.a. overvintringssopp, dekningsgrad i enga, ulike grassarter og jordtyper.

Bilder fra Målselv, Sortland og Kvæfjord

På Grundnes Gård i Målselv. Foto: Marit Jørgensen (NIBIO), Kristin Sørensen (NLR) og Tomas Persson (NIBIO).
På Grundnes Gård i Målselv. Foto: Marit Jørgensen (NIBIO), Kristin Sørensen (NLR) og Tomas Persson (NIBIO).
Foredrag inne og markvandring på jordet utenfor skolen på Sortland. Bla videre for flere bilder. Foto: Ingvild Melkersen (NLR) og Marit Jørgensen (NIBIO).
Foredrag inne og markvandring på jordet utenfor skolen på Sortland. Bla videre for flere bilder. Foto: Ingvild Melkersen (NLR) og Marit Jørgensen (NIBIO).
Marit Jørgensen (NIBIO) og Ragnhild Renna (NLR) var aktive presentører under markdagen på Sortland. ​​​​​​​Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Marit Jørgensen (NIBIO) og Ragnhild Renna (NLR) var aktive presentører under markdagen på Sortland. ​​​​​​​Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Ragnhild Renna i NLR viser bilder av dekningsgrad i eng og har spaden ved sin side, som alltid. Foto: Ingvild Melkersen, NLR.
Ragnhild Renna i NLR viser bilder av dekningsgrad i eng og har spaden ved sin side, som alltid. Foto: Ingvild Melkersen, NLR.
Markvandring i Kvæfjorden. Svært aktive gårdbrukere og gode diskusjoner på marka! Foto: Ragnhild Renna, NLR.
Markvandring i Kvæfjorden. Svært aktive gårdbrukere og gode diskusjoner på marka! Foto: Ragnhild Renna, NLR.