Godkjenningen gjelder både i økologisk og konvensjonell produksjon. Godkjenningen gjelder også for kålmøllarver i kålvekster på friland.

Preparatet kan ikke brukes i blomstringa eller over blomstrende ugras. Det kan brukes 1-3 ganger med syv dagers mellomrom, med en dose på 100g/daa. Spør grøntrådgiveren din om råd for hvordan du skal bruke det.

Turex 50 WG er et biologisk produkt, og består av en bakterie, Bacillus thuringiensis aizawau. Når sommerfugllarvene spiser bakterien, skiller den ut stoffer som gjør at larvene får økt dødelighet. Bakterien er ikke farlig for mennesker, men kan utløse en allergisk reaksjon. Det er viktig å lese etiketten og følge sikkerhetsanvisningene på etiketten når man skal bruke preparatet.

Etikett

Kilder

[1] Källqvist, T., Dirven, H., Gjøen, T., Tronsmo, A., Yazdankhah, S. P., Rivedal, E., ... & Sverdrup, L. E. (2016). Risk assessment of the biological plant protection product Turex 50 WG, with the organism Bacillus thuringiensis ssp. aizawai CG-91. Opinion of the Panel on Plant Protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. NTNU Open: Risk assessment of the biological plant protection product Turex 50 WG, with the organism Bacillus thuringiensis ssp. aizawai CG-91. Opinion of the Panel on Plant Protection Products of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety