Det er utviklingstrinn hos timotei som er referansen for beregning av varmesum i denne modellen. Timotei er gjerne i begynnende skyting ved ca. 500 døgngrader – det vil si en varmesum på 500. Ved dette utviklingstrinnet er energikonsentrasjonen satt til ca. 0,90 FEm/kg TS. Det vil si at vi beregner 500 døgngrader til 1. slått og begynner å telle nye 500 døgngrader til 2. slått.

Det er viktig å tenke på at forholdene i enga ikke alltid stemmer overens med teoretisk vekststart, så det er viktig å ta en titt på graset og ikke stole hundre prosent på de teoretiske modellene. Det kan være flere kalde døgn etter å ha beregna vekststart før 1. slått som gjør at graset ikke utvikler seg like raskt, og det er dermed sikrere å beregne døgngrader til 2. slått. Det er også viktig å tenke på at det kan være store lokale forskjeller innad i en kommune.

Med unntak av noen få steder bruker vi data fra Landbruksmeteorologisk Tjeneste (https://lmt.nibio.no/). Du kan også bruke værdata fra yr.no, for å kalkulere varmesum på egen gård.

Varmesum tom. 27. august 2023

Tabellen viser dato for anslått vekststart, dato for når 500 døgngrader (1. slått) er nådd, dato for når 500 døgngrader (2. slått) er nådd og total varmesum (antall døgngrader hittil). Vekststart er justert litt på noen plasser mtp. tilbakemeldinger på lokale forhold.

Vekststart 500 døgngrader 1. slått 500 døgngrader 2. slått Total varmesum
Tjøtta 09. apr 16. jun 18. jul 1610,9
Valnesfjord 15. apr 21. jun 23. jul 1559,9
Sortland 14. apr 26. jun 30. jul 1433,1
Narvik 11. mai 29. jun 30. jul 1445,6
Bardu (Bones) 26. mai 09. jul 10. aug 1221,7
Bardufoss 12. mai 28. jun 30. jul 1425,3
Holt 12. mai 05. jul 08. aug 1250,9
Storslett 20. mai 06. jul 08. aug 1276,5
Lakselv 12. mai 29. jun 04. aug 1313,2
Tana 17. mai 07. jul 11. aug 1200,5
Pasvik 13. mai 27. jun 04. aug 1344,9


Døgngrader, vekststart og skyting