Det nye økologiske regelverket forventes å bli gjeldende i Norge i løpet av april i år. Derfor kommer forbud mot dyrkning i begrenset vekstmedium i veksthus til å gjelde allerede denne sesongen. For de som ikke er unntatt.

Regelverket inneholder blant annet et forbud mot dyrking i begrenset vekstmedium i økologisk veksthusproduksjon. Altså dyrkning i potter, sekk eller avgrenset bed. Selv om regelverket ikke er helt ferdig er det ganske sikkert at det er dette som komme til å gjelde.

Unntak for småplanter, potteplanter, salat og krydder

Forbudet mot dyrkning i begrenset vekstmedium kommer ikke til å gjelde for blomster, salat, mikrogrønt og krydderurter som selges sammen med potten til endelig forbruker.

Forbudet kommer ikke til å gjelde for produksjon av småplanter til vider dyrkning.

Overgangsordning

De skandinaviske EU-landene har fått en overgangsordning der noe produksjon er unntatt for forbudet i en periode. Samme overgangsordning ventes å gjelde i Norge. Her er det to ting man må være oppmerksom på:

  • Overgangsordningen gjelder bare for areal som var omlagt til økologisk per 14. juni 2018
  • Overgangsordningen gjelder for areal – ikke bedrifter

Datoen har vært endret noen ganger, men dette er den endelige dato ifølge Debio.

Overgangsordningen gjelder frem til 31. desember 2031. Heretter må alt økologiske veksthus produksjon som utgangspunkt være i bakken. Med unntak for småplanter og for blomster, salat, mikrogrønt og krydder som selges sammen med potten.

Dyrker man på areal som ble omlagt til økologisk etter 14. juni 2018

Da må man allerede i denne sesong dyrke i bakken.

Dyrker man på areal som ble lagt om til økologisk før 14. juni 2018

Da kan man dyrke i begrenset vekstmedium på dette areal frem til 31. desember 2031. Heretter må man også på dette areal dyrke i bakken.

Hva menes med dyrkning i bakken?

Allerede plantet?

Hva gjør man om man allerede har plantet for eksempel tomat eller agurk i begrenset vekstmedium, men ikke kommer inn unner overgangsordningen eller unntaket?

Flere kulturer plantes vanligvis allerede i februar eller mars, og har da blitt plantet før regelverket treder i kraft. Debio og Mattilsynet som er ansvarlige for regelverk og veiledning for økologisk produksjon er åpne for å finne løsninger for sesongen 2022.

Derfor anbefaler vi at man kontakter Debio for å få en avtale om produksjonen i denne sesong.

Denne nyheten er også publisert på nettsiden til Veksthusrådgiving i NLR Viken

Saken ble oppdatert 30.03.2022. Endringen var at det siste avsnittet "Allerede plantet?" ble lagt til.