Du kan få RMP-tilskudd til klimarådgiving som har blitt gjennomført på gården din.


Det er to tilskuddssatser for klimarådgiving i Oslo og Viken:

  • Kr 4000,– for én-til-én-rådgiving
  • Kr 2000,– for grupperådgiving


Frist for å søke tilskudd er 15. oktober, og utbetaling skjer i mars året etter. Tiltaksplan og kvittering på rådgiving må vedlegges søknaden.

Tilskuddet gis til klimarådgiving som er gjennomført i en søknadsperiode fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret. Du kan søke tilskudd i flere omganger (én gang per søknadsperiode), men ny søknad krever en oppdatert handlingsplan.

Mer informasjon om klimarådgiving fra NLR her

Krav til klimarådgiving

For å få tilskudd til klimarådgiving, er det satt flere krav til innholdet i rådgivinga.