Mange liker denne hektiske perioden og føler stor arbeidsglede ved å ha det travelt. Det er hvis stresset oppleves negativt det begynner å slite på bonden. I tillegg til høyt arbeidstempo og travle dager utsetter vi oss for noen ekstra eksponeringer i våronna som det er lurt å ha litt ekstra fokus på. Mye av dette kan oppfattes som bagateller der og da, men kan på sikt ha stor påvirkning på helsen din. Enkle tiltak kan gi deg en tryggere og bedre våronn, også på sikt.

Smøremidler, hydraulikk-, motorolje og drivstoff

Fettpressa, smørepatroner og oljekanner oppbevares gjerne i nærheten av hverandre. Ett par esker med Nitril engangshansker på samme sted, gjerne i to forskjellige størrelser, er god HMS. Når hanskene er innen rekkevidde, er de raske å sette på seg. Alle har vi opplevd at vi «skal bare» bruke fettpressa på et par tre nipler eller etterfylle med litt hydraulikkolje. Også står vi der med hendene fulle av fett eller olje, som trekker inn i huden og rundt i kroppen via blodbanene.

Beiset frø og mineralgjødsel

Beiset såkorn og potet inneholder kjemikalier som hindrer angrep av sopp eller insekter på planten i spiring og tidlig vekstfase. Enkelte av kjemikaliene mistenkes å kunne forårsake kreft og fosterskader. Kjemikaliene kan lagres i kroppen og over tid medføre skade. Når vi fyller frø blir vi eksponert for kjemikaliene i både form av svevestøv og ved fysisk kontakt. Maskinen skal også fylles med mineralgjødsel, her blir vi også eksponert for fine støvpartikler som svir i øynene og nesa på vei ned i lungene. Når vi ser hvor lett noen få gjødselkorn kan lage rustskade på metall, ønsker vi ikke å dra støvet ned i lungene. Det er derfor viktig å bruke ei vernemaske som sitter godt inntil ansiktet med P3-partikkelfilter. Du vil da være beskyttet imot at de fineste støvkorn finner veien ned i lungene. Tette vernebriller hindrer at støv legger seg i øynene og skaper irritasjon eller etsning. Kjemikaliehansker i nitril gir hendene god beskyttelse når vi skal fordele det rødbeisede såkornet og gjødsla utover i kassa. Mer om verneutstyr vil komme i Grønt i fokus nr. 2. (mai 2021).

Tømming av storsekk

«Stå eller gå aldri under hengende last» er en kjent setning. Og man kan fort tenke, «ja, men jeg må jo det for å få åpnet og tømt storsekken». Svaret er nei, vi må ikke det! Ved å bruke en storsekk-kniv med langt skaft kan vi på trygg avstand skjære opp sekken. Vi kan også benytte ett storsekk-spjeld, som vi senker storsekken forsiktig ned på.Norsk Landbruksrådgiving Øst Side 6

Førstehjelpsutstyr og øyeskyllevann

Ei lita mappe med plaster, saks, tape, sårvask og bandasje bør alltid ligge i arbeidsmaskinen. Det samme med øyeskyllevann. Ved mindre uhell kan man da stoppe en blødning eller skylle rusk ut av øyet og fortsette arbeidsdagen.

Egen helse i en travel hverdag

Traktor og redskap får drivstoff og godt stell for å holde våronna igjennom. Hva med deg selv? Det er når vi blir slitne, sultne og ukonsentrerte at uhell og ulykker inntreffer. Det blir lange dager og vi skal bare pløye et par drag til før vi gir oss eller fylle såmaskina så er den er klar til i morgen… Skal bare, kan i beste fall, kun føre til heft og forsinkelser - i stedet for et forsprang på neste dag. Det er viktig å kjenne seg selv og gi seg i tide. Regelmessige pauser, mat og nok søvn klarner hjernen, gir overskudd og krefter til lange arbeidsdager. Spis god frokost, ta med frukt, et par brødskiver og godt med vann i traktoren. Jevne måltider er viktig, lunsj og en ordentlig middag. Er det langt til gården eller av ulike årsaker enklere å bli på jordet, så er det en fin avveksling i hverdagen å kunne samles til måltider i jordekanten. Etter endt arbeidsdag trenger kroppen energi og nye byggeklosser, så litt kveldsmat før puta gjør godt.

Ergonomi

En riktig arbeidsstilling bidrar til lengre utholdenhet i løpet av arbedsdagen. Still inn sete, armlener og rattet til en god arbeidsstilling og husk at setebelte også er påbudt ute på jordet. I tillegg til å beskytte oss ved ei ulykke, hjelper setebeltet oss å sitte stødigere, avlaster muskler, sparer ryggen og vi blir mindre slitne. Små pauser med hopp og sprett, og tøying av stive muskler, gjør at kroppen holder lengre igjennom en stillesittende arbeidsdag. Kommer søvnen sigende over oss midt på dagen, er det lov å stoppe og ta en velfortjent blund i traktoren eller på jordet.

Vi ønsker dere ei trygg og god våronn!