Det er viktig å sjekke om virkningen av ugrasbekjempelsen har vært god. Det er nå vi kan sjekke om vi har valgt rett middel, eller om vi eventuelt har resistent ugras i åkeren. Har du fortsatt mye ugras i åkeren er det lurt å notere hvilke arter som står igjen. Dette ugraset dukker ganske sikkert opp igjen til neste år. Da må du velge et ugrasmiddel som tar dette ugraset.

Er det snakk om resistent ugras så må du velge et middel som bryter resistensen. Den jobben du gjør nå med gode notater er med andre ord med på å gjøre ugrasbekjempelsen bedre neste år. Det er lettere å kjenne igjen stort ugras nå, enn ugras på frøbladstadiet neste år.