Hans Gaffke, NLR Øst, fortalte om prinsipper for gjødsling i økologisk planteproduksjon og regler for bruk av kompost. Jonas Ringqvist presenterte gjødslingsprinsipper sett fra grønnsaksdyrkerens perspektiv, med en gjennomgang av behovstilpasset gjødsling, ulike veksters behov for næring, jordprøver og tilførsel av gjødsel i vekstskiftet.

Arrangementet ble finansiert av prosjektet «Økosatsing etter de økologiske foregangsfylkene» ved Landbruksdirektoratet.

Gjodsling Oko nett 07 04 22 JR
Foto: Jon Ringqvist

Hans Gaffke, NLR Øst

Nasjonal fagressurs småskala økologisk grønnsaksdyrking for Norsk Landbruksrådgiving.

Jonas Ringqvist, Bossgården, Västra Götaland

Markedshagedyrker og forfatter av bokserien «Odla till Försäljning».