I 2017 ble Potato Scandinavia for første gang arrangert i Norge, nærmere bestemt på Grinder gård i Grue kommune. Dette er en potetmesse som skal arrangeres hvert tredje år i Finland, Sverige og Norge, og i år var det igjen Norge sin tur etter en pandemi-pause. Arrangementet ble lagt til samme plass, med samme prosjektgruppe: Klosser Innovasjon, Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Maskindemonstrasjoner og -utstilling

Målet med arrangementet er å skape en møteplass for potetbransjen og bønder, ved å tilby læring både i teori og praksis. Maskinleverandører, banker og alle som har noe å tilby potetverden var på plass for å vise det nyeste av utstyr og teknologi. Til sammen utgjorde de rundt 50 utstillere både innendørs og utendørs. Programmet ved siden av utstillingen var også tett. Ute på jorde ble potetopptagere og jordarbeidingsutstyr demonstrert, og bøndene kunne ta en tur med både AVR, Grimme og Dewulf – det er sjeldent så tett med folk rundt sorteringsbordet! Mange valgte også å benytte seg av muligheten til å få en omvisning ved Hvebergsmoen potetpakkeri.

Småpoteter og presisjonslandbruk i fokus

Faglig var det muligheter for å delta på foredrag om presisjonslandbruk og småpotetproduksjon både i foredragssal og ute i felt, og det var anlagt forsøksfelt med nye og aktuelle sorter som ble vist og gjennomgått. Til sammen kunne en finne 46 ulike sorter på forsøksfeltene, og det var mye meninger om hvordan fremtidens sort skal se ut. En stor andel av høstefeltet ble satt som småpoteter i bed og demonstrert ved opptak av en torads høster. Disse ble levert til Bama, mens resterende høstefelt ble levert til Maarud. Noe av dette ble tatt opp dagen før, og gratis smaksprøver av ferskt potetgull ble delt ut.

Stor dugnadsånd sørget for en vellykket dag

Det kreves mange mennesker for å få et slikt arrangement til å gå rundt, og Grue Bondelag stilte med over 50 bønder som sørget for vakthold, parkering, billettsalg og mye mer. Grinder grendelag sørget for servering av både mat og drikke hele dagen, slik at mange kunne sette seg ned i matteltet og hvile beina, og rådgivere fra nesten alle våre NLR-enheter var representert og klare for en fagprat.

Vi gleder oss allerede til en ny runde med Potato Scandinavia – og håper både utstillere og besøkende hadde en faglig og sosial dag full av «pottis».

DJI 0182
DJI 0198
DSC04685
DSC04727
DSC04735
DSC04739