Det kan redusere skadeomfanget, inkludert den psykiske belastningen, vesentlig dersom du har en plan for hva du skal gjøre dersom det begynner å brenne i kjøretøy og redskap du bruker på jordet. Har du med deg minst ett brannslukningsapparat når du er ute med skurtresker eller rundballepresse? Selv om du ikke får slukket brannen i traktor eller redskap med det, er det viktig å sørge for at brannen ikke sprer seg. Når sjekket du sist at apparatet er i orden? Står pilen på trykkindikatoren på det grønne feltet?

Her finner du tips for ettersyn, kontroll og vedlikehold av brannslukningsapparat


Vestfold Interkommunale Brannvesen opplyser på facebook at det på ti dager har vært tre branner i landbruksmaskiner. To skurtreskere og en rundballpresse har tatt fyr i forbindelse med innhøsting av korn og pressing av halm i slutten av august 2022.

Gode råd fra Landbrukets brannvernkomité for å forebygge brann i landbruksredskap

Før du kjører ut på jordet:

 • Sjekk at utstyret er reingjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.
 • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kilos ABC håndslukkeapparat. Sjekk at det viser grønt på monometer. Vend brannslokningsapparatet og lytt at pulveret ikke har klumpet seg.
 • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
 • Vurder lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc. for å begrense muligheten for gnistdannelse etter mengden stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og framkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.
 • Last gjerne ned appen Hjelp 113, den sender automatisk koordinatene når du ringer 110.

Under innhøstingsarbeidet

 • Vær årvåken under arbeidet for å unngå og oppdage eventuell brann raskt.
 • Pass på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale når du parkerer. Spesielt person- eller gardsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis du kjører dem ut på jordet.

Om du må melde fra om brann

I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:

 • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
 • Omfang og spredningsretning.
 • Hva blir truet?
 • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
 • Mulighet for tilgang på vann.