Refleksjon/ planlegging

 • Fjorårets slått, hva fungerte, hva fungerte ikke?
 • Analyseresultatene fra fjorårets slått, tst-innhold, fortørking, energi/NDF, slåttetidspunkt
 • Var det trøbbel med maskiner sist år? Er det noe som kan skje igjen?
 • Var det flaskehalser i høstlinjen?
 • Nok arbeidshjelp sist år? Spør etter tilbakemeldinger fra eventuelt ansatte, og let etter eventuelle forbedringsmuligheter
 • Legg opp en strategi for kjørerunde – hvilke skifter skal slås først osv. Teig til teig vurdering sammen med din lokale NLR rådgiver?
 • Entreprenør? Meld deg på slik at du kommer langt fram i køen
 • Ulike frøblandinger på ulike skifter? Gode råd får du hos din lokale NLR rådgiver
 • Innmatingshastighet på tårn-/plansilo?
 • Bredspreding/ spredning av streng etter slåttemaskina (tst-innhold) – hvor raskt klarer det å høstes etter spredning?
 • Planlegge høstetidsstrategi, klipping av grasprøver eller teig til teig vandring før slåtten nærmer seg (avtale en gjennomgang med lokal NLR rådgiver?)
 • Planlegg oppfølging etter slåtten
Nettside hero

Kvess stålet før slåtten

 • Ta fram maskinene i god tid før slåtten, smør og prøvekjøre
 • Kjente feil? Ble det foretatt noen provisoriske reparasjoner sist år? Noe som må rettes ytterligere på?
 • Slitedeler. Sjekk utstyr, og også sikre at du har slitedeler liggende hvis det skulle bli akutt behov under slåtten
 • Merk ut store stener o.l. i enga for å unngå skader på maskina

Kjøp og bestill

 • Kniver til rundballepressa/ andre slitasjedeler?
 • Plast?
 • Ensileringsmiddel?
 • Har du en god lagringsplass for rundballelageret?
 • Gjødsel til gjenveksten. Ta en telefon til din lokale NLR-rådgiver om du er i tvil/ endringer i planen

Å være godt forberedt er viktig, men ønsker du å diskutere noen av punktene med en rådgiver, ta kontakt. Sammen finner vi gode løsninger, tilpasset ressursene og økonomien på din gård.

Les om vår grovfôrrådgivning her