Det finnes tabeller med gjennomsnittsverdier for næringsinnhold, men variasjonen er stor og gjødsla bør analyseres for å utnyttes best mulig. Hvis husdyrgjødsla på gården din har høyt innhold av for eksempel kalium er det viktig å vite for å velge rett mineralgjødsel som supplement. Å bruke standardverdier i gjødslingsplanleggingen kan gi utslag i både avling, kvalitet og dyrehelse hvis det som faktisk spres avviker fra disse verdiene. Når man skal ta ut en gjødselprøve er det viktig å ta høyde for en del ting. Blant annet varierer fordelinga av næringsstoff i lageret, og det har betydning for uttak av prøven. Det er en fordel om det blir tatt ut prøver flere år for å kartlegge hvor mye innholdet varierer og finne basisverdi på gården.

  • Prøven tas ved utkjøring, etter god omrøring, slik at det blir et gjennomsnitt fra hele gjødselkjelleren. Vent med å ta prøven til det er kjørt noen lass.
  • For en mest mulig representativ prøve; bruk ei bøtte som fylles med prøver fra flere steder i kjelleren, eller fra flere lass. Bruk lokk på bøtta og sett den kjølig (ikke i sola) når du tar fra lass og uttak går over mer enn 1 time. Bland godt.
  • Fra bøtta tas det ut ca. 1 liter i en analyseflaske som kan hentes hos de fleste NLR kontor. Den kan brukes til både tør og våt gjødsel.
  • Bruk vannfast tusj og merk flaska/boksen med navn og adresse. Merkinga gjøres helst før fylling.
  • Siden nitrogen er flyktig og lett tapes til luft, er det viktig at prøven fryses raskt ned og holdes frossen til den analyseres, ev. sendes umiddelbart.
  • Ved sending pakkes prøva inn i plastpose og avispapir til isolasjon.
  • Send inn den frosne prøva i starten av ei uke, slik at den kommer frossen fram til analysemottaket, og ikke blir liggende på posten over helga.
  • Sjekk at bestillingsskjema er riktig utfylt, husk organisasjonsnr. og signatur.
  • Viktig; Merk forsendingen med "HUSDYRGJØDSEL".

Både Ofotlab og Eurofins analyserer husdyrgjødselprøver. For de fleste holder analysepakka «Standard gjødsel» eller "Basis gjødsel" hos Eurofins, Ofotlab har en analysepakke.

Det er litt prisforskjeller; prisliste og informasjon om analysepakkene er i lenkene under:

I NIBIO sin N-kalkulator for husdyrgjødsel kan du legge inn eller velge ulike gjødseltyper, tørrstoffverdier og spredemetoder/forhold, og se hvor stor betydning det har for både N-utnyttinga og N-tapet.