Har du en ide om hvordan din bedrift kan produsere nye eller bedre produkter, bli mer klimavennlig eller ta i bruk ny teknologi? Det kan hende at løsningen allerede finnes, men det kan også hende at du befinner deg på ‘upløyd mark’ – at noe nytt må skapes eller utprøves.

Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark kan bidra til å sette fart på slike ideer til nye produkter og løsninger. Såkalte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) kan delfinansieres gjennom ulike regionale/nasjonale støtteordninger. Kjernen i fylkeskommunens tilbud er tilgang på kompetansemeglere innen ulike fagområder.

For gårdsbruk, gartnerier og andre bedrifter innen ‘naturbaserte næringer’ har NLR Viken ansatt en kompetansemegler som kan hjelpe med å utforme et FoU-prosjekt og koble bedriften med relevant forskningsmiljø og støtteordning. Alle foretak registrert i Vestfold og Telemark kan bruke ordningen, og tjenesten er gratis.

Kompetansemegleren i NLR Viken kan bl.a. bidra med å:

  • Identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt
  • Knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere
  • Gi veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på
  • Gi tips og råd om søknadsskriving

Kompetansemegleren jobber tett sammen med andre kompetansemeglere i regionen for å kunne utnytte mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeid.

Lenker:

Om ordningen i VeTe fylkeskommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune – FORREGION Vestfold og Telemark (vtfk.no)

Tips fra forskningsrådet: Verktøy og råd for ditt FoUI-prosjekt (forskningsradet.no)

Kontaktinfo:

Kompetansemegler, NLR Viken
Karl Kerner
E-post: karl.kerner@nlr.no
Mobil: 91186487