Dyrkingsveiledningen for åkerbønner er oppdatert. Nytt år, nye sorter, nye plantevernmidler og flere erfaringer krever oppdatering av dyrkingsveiledninger. En dyrkingsveiledning blir aldri helt ferdig og krever årlig oppdatering, og kanskje også oppdatering i løpet av vekstsesongen. Nå er det lagt ut for nedlasting dyrkingsveiledning for 2023 hvor vi blant annet har fått med alle sortene, tror vi, som vil bli dyrket denne vekstsesongen. Tilgjengelige plantevernmidler har også endret seg siden foregående vekstsesong og krevde derfor en oppdatering.

I tillegg til sorter og plantevernmidler er også en del annen tekst justert i forhold til erfaringer som er gjort fra praksis og forsøk.