Ved hjelp av kantspreder kan du få en stor økonomisk, klima- og miljøgevinst. Det er gjort flere forsøk med kantspreder som viser store avlingsøkninger. NLR Østafjells har jobbet med et prosjekt som viste hele 18% avlingsøkning ved bruk av kantgjødselspreder*. I tillegg til den økonomiske gevinsten du får ved økt avling og ved å utnytte gjødsla, kan du minimere eventuell forurensing og unødvendig gjødsling av kantsonen på utsiden av jordet.

TA707201

– Å kjøpe en kantspreder på kunstgjødselspreder er noe av den mest kostnadseffektive investeringen som kan gjøres, sier presisjonsrådgiver i NLR Østafjells, Hans Andrè Tandberg.

I prosjektet anla NLR østafjells et forsøksfelt i eng for å se på effekten av kantspredning. Forsøket ble gjennomført ved at halve feltet ble gjødslet med kantspreder, mens halve feltet ble gjødslet med vanlig innstilling, altså hvor en del gjødsel ble kastet ut over kanten. Gården som ble brukt i prosjektet er på 440 mål.

Hjemmeside hero presisjonslandbruk 01

Presisjonslandbruk gjort på riktig måte, kan du spare på innsatsfaktorene, heve kvaliteten og avlingsnivået, redusere klimaavtrykket - og få bedre arbeidsmiljø. Vi har kunnskap og verktøy for å bistå deg, enten du trenger hjelp for å få traktor og redskap til å snakke sammen, eller du vil ha tekniske og agronomiske råd for å spisse drifta med variabel tildeling.

Enten presisjonslandbruk er nytt for deg eller du er viderekommen tilbyr NLR rådgiving tilpasset dine behov og ambisjoner.

Ta kontakt med våre rådgivere innen maskinteknikk og presisjonlandbruk

*Avlingsøkningen på 18% som vi erfarte i dette prosjektet, gjelder kantsonen på jordet som er beregnet til 8 meter.