NLR har fått prosjektmidler fra Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken for å prøve ny rådgiving om biologisk mangfold på gårdsnivå. Målsetningen er å kartlegge gårdens potensiale for det biologiske mangfoldet knyttet til kulturlandskapet på gården. Sammen med bonden og med utgangspunkt i bondens interesser skal det lages en tiltaksplan med prioriterte tiltak, råd for hvordan tiltak kan gjennomføres og eventuelle tilskuddsordninger eller annen hjelp som kan brukes. Lignende rådgivingstilbud til bønder finnes i Sverige, Danmark og Tyskland.

I prosjektperioden i år vil noen få gårder i område Oslo Viken og Innlandet kunne få rådgivingen «Biodiversitetssjekk på gården» gratis. Gjennomføring av tiltak er selvsagt frivillig. Gjennom prosjektet ønsker vi også å finne ut hva som motiverer bonden til å gjennomføre tiltak og hva som er hindringene. Hensyn til biologisk mangfold er et samfunnsmål og har praktisk betydning for landbruksproduksjon gjennom sine økosystemfunksjoner som pollinering, for jordhelse og regulering av skadedyr. Utover det kan bonden bruke sin innsats for biologisk mangfold for å tilføre produkter markedsverdi f.eks. gjennom FSA (Farm Sustainability Assessment) Gull standard som har blitt del av KSL. I Nederland får melkebønder som leverer til meieriet Friesland Campina rimeligere rente for lån i banken dersom de gjør tiltak for klima og biologisk mangfold.

Hvis du holder til i Innlandet, Oslo, Akershus, Buskerud eller Østfold og er interessert i rådgivingen «Biodiversitetssjekk på gården», ta kontakt med Silke Hansen, mob. 90 57 52 53 eller e-post silke.hansen@nlr.no.

I første omgang er det bare noen få bønder i dette området som kan få gratis rådgiving uavhengig medlemskap i NLR. Det er også viktig for oss å få en tilbakemelding på interessen for denne rådgivingen. Du kan derfor også melde din interesse dersom du bor i andre deler av landet.