Flom

Skadar etter ras og flaum

Rådgiver Magnhild Strand har skrevet en tekst om hva som er viktig å tenke på etter naturskader
Innlandet
Microsoft Teams image 8

Tips rundt hausting og bruk av flomskadd gras

Deler av vårt område vart sterkt råka av uværet «Hans» og enkelt har mista mykje rundballar eller hatt flom inne på sine uhøsta jorder. Her kjem nokre tips rundt kva ein kan gjera.
Flom

Tørt, vått og flom – hva gjør grovfôrprodusenten?

Vi er på tampen av en meget krevende sesong for mange. Både grovfôrkvalitet og grovfôrmengde er en utfordring for bønder både sør og nord i landet. Vårt budskap nå er få oversikt, og planlegg fôringssesongen allerede nå. Målet må være å opprettholde så normal produksjon og dyretall for kommende sesong som mulig.
NLR
Foto: Cathrine Amundsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Skogslått med ljå og hesje i Skardalen

Gamle produksjonsmetoder for gras til fôr blir stadig mindre utbredt. Men i Skardalen i Kåfjord, et utvalgt kulturlandskap, holdes kunnskapen i hevd av erfarne grunneiere. Vi fikk bli med på skogslått med ljå og hesje.
Nord
Jordarbeidingsfelt Peder Kvaal og Truls Hansen HR

Klipp fra PreEvent Agrissjå

Engasjerende og tidsaktuelle faginnlegg ble framført på preevnet før Agrisjå på Kvithamar. Både NLR egne rådgivere og innleid kompetanse hadde innlegg. På kvelden var det grilling , sosialt samvær og markering av Jon Olav Forbord i forbindelse med at han nå blir pensjonist
1 ... 12 13 14 ... 65