I følge den årlige «Food and Drink report» fra supermarkedet Waitroses vil melk fra potetknoller bli en av 2022 sine største mattrender.

Forskere har spådd at markedet for meierialternativ nesten kan bli doblet i løpet av de neste fem årene. Bekymring om meieriproduktenes miljøpåvirkning og økt forekomst av allergi mot meieriprodukter er, i følge forskerne, årsakene til at forbrukerne ser etter plantebaserte alternativ.

Waitrose-rapporten, som er en undersøkelse blant 2000 britiske forbrukere, tar hensyn til salgsdata for de siste 12 månedene. Rapporten peker også på utviklingen av en ny diett den har kalt "klimatarianisme". Nesten 70 % av de spurte sa at karbonfotavtrykket til kostholdet deres enten var «veldig» eller «noe» viktig.

Kilde: Food & Drink Report 2021-2022 (Waitrose and partners)

Svensk forsker har laget "melk" av poteter

Den svenske matforskeren Eva Tornberg har laget «melk» av potet. Smaken skal visstnok være mer nøytral enn både soya- og havremelk. Rent teknisk er det å gjøre plantebaserte produkter til kremaktig produkter en vanskelig operasjon.

Poteter og rapsolje løser seg normalt ikke med hverandre. Grunnen er at det er vanskeligere å utvinne planteproteiner enn animalske proteiner. Tornberg kom fram til en løsning hvor protein og stivelse i poteten blir varmet opp på en spesiell måte og blandet med en rapsolje så lot dette seg løse. Løsningen ble patentert, og bedriften Veg of Lund ble etablert.

Kilde: Lager smoothie med potetmelk (forskning.no)

Europeiske markedet for alternativ til kumelk vokser raskest

I følge rapport fra Markets and Markets er Europa-regionen er den raskest voksende i meierialternativmarkedet i prognoseperioden som er fram til 2026. Rapporten hevder at Europa vil være den raskest voksende regionen i det globale meierialternativmarkedet i perioden fram til 2026. Et økende antall fleksitarianere i Europa driver etterspørselen etter alternativ til meieriprodukter, og produsenter arbeider med utvikling av nye produkter. Sammen med endrede spisevaner, miljøhensyn og bærekraftsfaktorer, driver en økende etterspørsel etter sunne og næringsrike produkter veksten for meierialternativer i det europeiske markedet.